<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hội thảo khoa học và ký kết hợp tác “Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái tỉnh Khánh Hòa”

27/08/2022

Chiều ngày 26/8/2022 tại Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga và UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo khoa học và ký kết ghi nhớ hợp tác “Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái biển tỉnh Khánh Hòa”. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga và đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì Hội thảo.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga và đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì Hội thảo.

Thành phần của TTNĐ Việt - Nga tham gia Hội thảo có đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện một số cơ quan, đơn vị và các cán bộ khoa học thuộc Trung tâm. Về phía tỉnh Khánh Hòa có đại diện lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Viện Hải dương học, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Đại học Nha Trang, Ban Quản lý vịnh Nha Trang và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến đánh giá về công tác bảo tồn biển tại Việt Nam, kết quả khảo sát hiện trạng hệ san hô khu vực Hòn Chồng, Bãi Tiên, Hòn Mun, vịnh Nha Trang; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ các hệ sinh thái tại Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đinh Văn Thiệu mong muốn TTNĐ Việt - Nga sẽ hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai các hoạt động: Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ giúp nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái đặc trưng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; hỗ trợ liên kết đào tạo chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học; vận động, kêu gọi các nguồn tài trợ, tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, sự phối hợp với các nhà khoa học Nga triển khai hợp tác trong nghiên cứu đa dạng sinh học biển, đại dương. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan tích cực, chủ động phối hợp với Trung tâm để sự hợp tác giữa 2 đơn vị ngày càng chặt chẽ, đạt mục tiêu và kết quả đề ra.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, TS. Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga khẳng định việc cấp thiết phải khảo sát, đánh giá, bảo vệ, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái, tuyên truyền ý thức người dân trong việc tôn trọng tự nhiên, bảo vệ môi trường các hệ sinh thái; trong đó nhấn mạnh Chi nhánh Ven biển phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng triển khai nhiệm vụ khảo sát và sớm công bố bản đồ phân bố, đánh giá hiện trạng san hô toàn tỉnh Khánh Hòa phục vụ bảo vệ, phục hồi.

Cũng tại Hội thảo, TTNĐ Việt - Nga và UBND tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác “Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái tỉnh Khánh Hòa”. Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện các nội dung chính: Đánh giá tổng thể hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô; đề xuất các giải pháp quy hoạch, quản lý, bảo tồn, phục hồi, tăng cường bảo vệ và sử dụng bền vững các hệ sinh thái tại khu vực Hòn Bà, sông Cái, Hòn Chồng, Hòn Mun, vịnh Nha Trang...; phối hợp thực hiện các nội dung khác theo đề nghị của UBND tỉnh phù hợp với năng lực của Trung tâm. Đồng thời, TTNĐ Việt - Nga cũng bàn giao cho UBND tỉnh 02 bản đồ phân bố san hô khu vực Hòn Chồng và khu vực Bãi Tiên, đây là những sản phẩm từ kết quả khảo sát ban đầu của Chi nhánh Ven biển, TTNĐ Việt - Nga thời gian gần đây.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga và đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

TTNĐ Việt - Nga trao bản đồ phân bố san hô khu vực Hòn Chồng cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tin bài: Chu Đức Bình (Chi nhánh Ven biển)