<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hội thảo khoa học về quản trị sáng chế trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

18/05/2023

Thực hiện các hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam, sáng ngày 18/5/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Phía Nam/Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quản trị sáng chế trong hoạt động R&D”. Hội thảo do Chi nhánh Phía Nam phối hợp cùng Viện Quản trị Tài sản trí tuệ Minh Đức tổ chức. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ khoa học của Chi nhánh Phía Nam.

Bằng độc quyền sáng chế (Patent) có vai trò hết sức quan trọng, là công cụ để phát triển kinh tế cũng như góp phần tạo nên sức mạnh cho mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia. Patent là nhân tố quan trọng để: tạo động lực cho sự đổi mới của mỗi quốc gia; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D); thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và thu hút các nguồn đầu tư về KH&CN. Những dữ liệu về Patent là tiền đề để đánh giá, so sánh tiềm lực KH&CN của mỗi quốc gia so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù có vai trò đặc biệt quan trọng như vậy nhưng tại Việt Nam số lượng Patent còn rất ít so với các nước trong khu vực, điều này cho thấy nghiên cứu KH&CN ứng dụng của chúng ta còn chưa mạnh. Để gia tăng số lượng Patent của Việt Nam, phát triển tiềm lực KH&CN của đất nước cần đẩy mạnh các chính sách như: nâng cao chất lượng các sáng chế tại các tổ chức nghiên cứu; phát triển chính sách sử dụng thông tin sáng chế; đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ; duy trì các chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trung tá, TS. Nguyễn Trọng Dân - Phó Giám đốc Khoa học Chi nhánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị sáng chế trong công tác nghiên cứu khoa học; hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ khoa học trong Chi nhánh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của bằng độc quyền sáng chế và thủ tục đăng ký sáng chế, xác định đối tượng đăng ký sáng chế từ kết quả nghiên cứu.

Tại Hội thảo, KS. Vương Hoàng Nguyên, chuyên gia thuộc Viện Quản trị Tài sản trí tuệ Minh Đức đã thuyết trình 03 báo cáo tham luận về: Bộc lộ và tra cứu thông tin sáng chế; Chia sẻ kinh nghiệm viết bản mô tả sáng chế; Xác lập quyền đối với đơn đăng ký sáng chế trong và ngoài nước. Đồng thời các cán bộ tham dự hội thảo cũng đặt câu hỏi, trao đổi, thảo luận sôi nổi với báo cáo viên giúp giải đáp nhiều vấn đề quan tâm của các cán bộ khoa học.


Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Dân, Phó Giám đốc Khoa học/Chi nhánh Phía Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

KS. Vương Hoàng Nguyên báo cáo tham luận tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tá, TS. Nguyễn Trọng Dân đánh giá cao kết quả của buổi Hội thảo, đã cung cấp cho cán bộ khoa học của đơn vị rất nhiều thông tin cơ bản, hữu ích về cách bộc lộ và tra cứu thông tin sáng chế, viết bản mô tả sáng chế, quy trình nộp và thẩm định sáng chế…làm cơ sở để cán bộ khoa học vận dụng vào thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong Chi nhánh Phía Nam. 

Tin bài: Đặng Văn Đông (CNPN)