<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Keo K-153.VN

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Keo K-153.VN dùng để dán các tấm vật liệu composite sợi thuỷ tinh với kim loại và các hợp kim của nhôm, magie, thép và đồng hoặc dùng để hàn, gắn các hợp kim nói trên với kim loại, thủy tinh, và chất dẻo. Keo có thể làm việc được ở nhiệt độ -60oC đến +60oC, chịu được dầu mỡ và hơi ẩm.

THÀNH PHẦN CƠ BẢN

Keo K-153.VN gồm các thành phần chính là nhựa epoxy biến tính, chất độn và chất đóng rắn polyetylenpolyamin hoặc hexametylendiamin.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT     TCQS 26:2019/NĐVN (tương đương tiêu chuẩn ГОСТ 3-5210-82)

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

  1.  

Dạng ngoài  

Chất lỏng nhớt

  1.  

Hàm lượng chất không bay hơi, %, không nhỏ hơn

99,5

  1.  

Thời gian sống ở (20 ± 5)oC, phút, không nhỏ hơn

60

  1.  

Độ bền kéo trượt trên nền hợp kim nhôm, MPa, không nhỏ hơn

5,8

  1.  

Độ bền ẩm

Khá bền

  1.  

Độ bền xăng dầu

Bền