<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Keo K-300.61.VN

GIỚI THIỆU

Keo K-300.61.VN là loại keo chịu nhiệt được sử dụng trong lĩnh vực hàng không, tên lửa. Keo dùng để gắn kết các chi tiết bằng thép, đồng, hợp kim của nhôm và titan, dải nhiệt độ làm việc của keo từ -60oC đến +300oC.

THÀNH PHẦN CƠ BẢN

Keo K-300.61.VN có thành phần chính là nhựa epoxy biến tính, chất độn và chất đóng rắn.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT     TCQS 25:2019/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

  1.  

Dạng ngoài  

Dạng nhão đồng nhất từ sáng màu đến nâu sáng

  1.  

Thời gian sống ở (20 ± 5)oC, giờ, không nhỏ hơn

1

  1.  

Độ bền bóc tách của keo khỏi nền thép, MPa, không nhỏ hơn,

- ở 20oC

- ở 300oC

 

 

20
1

  1.  

Độ bền với nước

Bền

  1.  

Độ bền với dầu silicon

Bền

Sản phẩm - Dịch vụ