<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Keo KT-18.VN

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Keo KT-18.VN là loại keo chịu nhiệt được sử dụng trong lĩnh vực hàng không, tên lửa. Keo dùng để dán các chi tiết bằng kim loại như thép, nhôm và các hợp kim của chúng. Keo có thể làm việc ổn định ở nhiệt độ tới +150oC.

THÀNH PHẦN CƠ BẢN

Keo KT-18.VN có thành phần chính là nhựa epoxy biến tính, chất độn và chất đóng rắn.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT     TCQS 24:2019/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

  1.  

Dạng ngoài  

Chất lỏng nhớt, màu sáng

  1.  

Thời gian sống ở (20 ± 5)oC, giờ, không nhỏ hơn

1

  1.  

Độ bền mối dán hợp kim titan – gốm ở 150oC, MPa, không nhỏ hơn

5

  1.  

Khối lượng riêng khô, g/cm3, không nhỏ hơn

1,35