<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Khánh thành trung tâm điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia

17/05/2024

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh dự và chủ trì buổi lễ.

Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia (Trung tâm) do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) quản lý và vận hành, có địa chỉ tại số 79 Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trung tâm được thành lập với mục tiêu tích hợp toàn bộ hệ thống dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường trong một hệ thống chung, chia sẻ dữ liệu và công bố thông tin chất lượng môi trường trên toàn quốc; triển khai một số mô hình chuyển đổi số bảo đảm thông tin đồng bộ, có hệ thống và độ tin cậy cao.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tham quan Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

Hiện nay, trung tâm đang tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu quan trắc tự động của 5 (năm) dạng dữ liệu (gồm: Không khí xung quanh, nước mặt, nước thải, khí thải và nước ngầm) từ gần 2.000 trạm quan trắc môi trường tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động.

Qua đó, trung tâm đã giúp cơ quan quản lý nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước và không khí; đồng thời đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí các vùng, các địa phương thông qua chỉ số AQI.

Theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, khu - cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục theo quy định; qua đó, giúp nâng cao hiệu quả giám sát các nguồn thải lớn...

Thời gian tới, trung tâm sẽ phát triển các nền tảng phục vụ dự báo, cảnh báo môi trường theo cách tiếp cận đa mô hình và đa nguồn dữ liệu. Trong đó, trước mắt tập trung phát triển cảnh báo và tiến tới dự báo chất lượng môi trường tại một số thành phố lớn.

Tin, ảnh: Khương Trung (QĐND online)