Kiểm tra, đánh giá khả năng tìm kiếm mìn bộ binh, vật liệu nổ của chó bản địa dạng sói (sông Mã)

13/01/2022

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, đoàn công tác của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga do đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khoa học làm trưởng đoàn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nội dung thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở về huấn luyện và thực hành tìm kiếm, phát hiện mìn, vật liệu nổ bằng giống chó bản địa sông Mã. Nhiệm vụ do Viện Sinh thái nhiệt đới là đơn vị chủ trì, đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Bùi Xuân Phương là chủ nhiệm đề tài.

Đoàn công tác Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga kiểm tra chó bản địa sông Mã thực hành tìm kiếm mìn và vật liệu nổ tại Cao Bằng.

Đề tài đã sử dụng 2 trong số các cá thể chó sông Mã là sản phẩm của đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, đã được huấn luyện tìm kiếm phát hiện mìn bộ binh trong điều kiện bãi tập, được huấn luyện bổ sung tìm kiếm vật liệu nổ trong một số điều kiện thực tế tại đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng trong thời gian 30 ngày. Mẫu vật liệu nổ tìm kiếm là các mẫu thuốc nổ TNT và một số mẫu mìn bộ binh hiện có trong biên chế đơn vị đã được xử lý không có khả năng phát nổ. Các mẫu thuốc nổ TNT được bao gói kín, giấu ngẫu nhiên ở các vị trí khác nhau gồm: 03 mẫu trong cốp của 3 xe máy (trong tổng số 8 xe thử nghiệm), 01 mẫu trong trong hòm gỗ (4 hòm thử nghiệm), 02 mẫu trong ba lô xách tay (6 bao lô thử nghiệm), 01 mẫu trong hộp bìa carton (5 hộp carton);  08 mẫu mìn chứa thuốc nổ được chôn dưới đất ở bãi có diện tích 64 m2, độ sâu khác nhau từ 5 cm đến 20 cm trong thời gian 10 ngày.

Phát hiện vật liệu nổ trên bãi mìn

Phát hiện vật liệu nổ trên hành lý.

Phát hiện vật liệu nổ trên xe máy.

Trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra, các cá thể chó đã thực hiện tìm kiếm và phát hiện chính xác tổng 14/15 mẫu mìn và vật liệu nổ, có 01 mẫu mìn được phát hiện chính xác sau lần tìm kiếm thứ hai.

Cũng trong thời gian huấn luyện chó tại đơn vị, nhóm thực hiện đề tài của Trung tâm đã hướng dẫn kỹ thuật huấn luyện, chăm sóc và nuôi dưỡng chó cho 01 cán bộ của đơn vị nhằm sẵn sàng tiếp nhận chó và các tài liệu liên quan để tiếp tục huấn luyện và thực hiện nghiệp vụ.

Đoàn công tác kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành tìm kiếm vật liệu nổ trên giống chó bản địa sông Mã

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam đánh giá nhiệm vụ đã hoàn thành tốt nội dung, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra, đồng thời giao nhóm đề tài trao đổi thống nhất với đơn vị về kế hoạch phối hợp tiếp tục huấn luyện bổ sung, thử nghiệm tìm kiếm phát hiện vật liệu nổ trong một số điều kiện thực tế.

Tin bài: Lê Văn Long (Phòng TTKHQS)