<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 2 các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm công tác dân vận năm 2023

28/02/2023

Chiều 27 tháng 02 năm 2023, Chi nhánh Ven biển/Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 2 các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm công tác dân vận năm 2023.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Hưng, Giám đốc Chi nhánh Ven biển (đơn vị Khối trưởng) chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Cao Cường, Phó Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Giỏi, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Ung Thị Thu Trang, Trưởng phòng TĐKT tỉnh và đại diện 12 đơn vị thành viên Khối thi đua.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận nhất trí, thông qua dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các mục tiêu chủ yếu: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chính trị của địa phương; thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận của đơn vị mình; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cùng với các đơn vị, địa phương nơi đóng quân thực hiện hiệu quả công tác dân vận, xóa đói, giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và tỉnh; tăng cường phối hợp với công an, quân sự, bộ đội biên phòng địa phương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới... đổi mới công tác thi đua khen thưởng; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Khối thi đua 2 các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm công tác dân vận năm 2023 gồm 12 đơn vị: Chi nhánh Ven biển/Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Trường Sĩ quan Thông tin; Bệnh viện Quân y 87; Trường Sĩ quan Không quân; Tòa án Quân sự Khu vực II/QK5; Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 53/QK5; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3; Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 3; Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung; Công ty Viettel Chi nhánh Khánh Hòa; Công ty TNHH Tân Cảng- Petro Cam Ranh; Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC) Chi nhánh Khánh Hòa. Năm 2022, các đơn vị trong Khối đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 đơn vị và đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 đơn vị./.

Tin bài: Chu Đức Bình (CNVB)