<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Côi

30/08/2022

Sáng ngày 30/8/2022, tại Học viện Khoa học và Công nghệ/ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Hữu Côi, Phó Trưởng phòng Sinh thái cạn, Viện Sinh thái nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Với đề tài: Đặc điểm sinh học, sinh thái học chó H’mông cộc đuôi trong huấn luyện nghiệp vụ lùng sục phát hiện các chất ma tuý.

Dưới sự hướng dẫn khoa học của: 1/ Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; và 2/ Tiến sĩ Bùi Xuân Phương, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Trần Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ; Đại tá, Tiến sĩ Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hội, Viện trưởng Viện Sinh thái nhiệt đới; thầy hướng dẫn cùng đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ gồm 7 thành viên, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Thống, Trưởng phòng Bảo tàng động vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật là Chủ tịch Hội đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Thống, Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi họp

Mục tiêu nghiên cứu được đặt ra gồm: 1/ Xác định được các đặc điểm sinh học, sinh thái, hành vi của chó bản địa H’mông cộc đuôi phục vụ cho huấn luyện chuyên khoa lùng sục phát hiện các chất ma tuý; 2/ Xây dựng được tiêu chí tuyển chọn chó bản địa H’mông cộc đuôi thực hiện nghiệp vụ lùng sục phát hiện các chất ma tuý.

Đồng chí Trần Hữu Côi trình bày bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án; nhận xét của các uỷ viên phản biện và các uỷ viên khác trong hội đồng; tổng hợp ý kiến nhận xét các nhà khoa học đã được xin ý kiến; nghe nghiên cứu sinh trả lời, giải trình đầy đủ các câu hỏi của các thành viên hội đồng nêu ra, Hội đồng đã đánh giá:

- Luận án đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương, đáp ứng mục tiêu đề ra. Kết quả đã có những đóng góp mới: 1/ Cung cấp dữ liệu về đặc điểm phân bố, hình thái, sinh thái, sinh lý của chó bản địa H’mông cộc đuôi ở một số vùng miền của Việt Nam, làm cơ sở cho việc tuyển chọn giống chó có khả năng lùng sục phát hiện các chất ma tuý; 2/ Cung cấp các dẫn liệu khoa học làm cơ sở cho việc xây dựng các nhóm tiêu chí để chọn chó bản địa H’mông cộc đuôi phục vụ cho huấn luyện chuyên khoa lùng sục phát hiện các chất ma tuý; 3/ Dựa trên cơ sở sinh thái học, sinh học giúp cho việc xây dựng quy trình chăm sóc, huấn luyện nghiệp vụ các giống chó bản địa khác.

- Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của luận án được thể hiện qua 04 công trình công bố đã được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước. Hội đồng đánh giá đã thống nhất đề tài luận án của nghiên cứu sinh Trần Hữu Côi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu luận án tiến sĩ chuyên ngành Động vật học, mã số 9420103 với 7/7 phiếu tán thành và đề nghị Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ công nhận học vị, cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Côi.

Đồng chí Trần Hữu Côi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể Thầy hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn cho nghiên cứu sinh trong suốt thời gian qua và đặc biệt cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các thầy cô giảng viên Học viện Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án; đồng thời gửi lời cảm ơn đến Thủ trưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Thủ trưởng Viện Sinh thái nhiệt đới cùng bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện về thời gian, động viên hỗ trợ để nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập đạt được kết quả tốt nhất như ngày hôm nay.

Hội đồng đánh giá và các đại biểu chúc mừng nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thủ trưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chúc mừng nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Tin bài: Vũ Thùy Linh (Phòng TTKHQS)