<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Lớp phủ EDL-2-3 bảo vệ bo mạch điện tử

08/01/2024

GIỚI THIỆU
Dùng để bảo vệ bo mạch thiết bị điện tử chống lại các tác động có hại của môi trường khí hậu nhiệt đới

THÀNH PHẦN CƠ BẢN
Lớp phủ EDL-2-3 gồm 2 thành phần nhựa epoxy biến tính (thành phần A) và chất đóng rắn trên cơ sở polyamine (thành phần B). 
Chỉ tiêu kỹ thuật: TCQS 17:2016/NĐVN

Tên các chỉ tiêu

Yêu cầu

Vật liệu phủ trước khi đóng rắn

 

Thành phần A

Thành phần B

Ngoại quan

Dạng nhớt, đồng nhất, màu từ vàng đến vàng sậm

Dạng nhớt, đồng nhất, màu từ vàng đến nâu sậm

Độ nhớt

Từ 13 Pa.s đến 20 Pa.s (ở 25° C).

Từ 2,6 Pa.s đến 2,8 Pa.s (ở 50° C)

Lớp phủ để khô sau 24 giờ

Ngoại quan

Bề mặt nhẵn, bóng, trong suốt

Độ bền va đập, kg.cm, không nhỏ hơn

58

Độ bám dính, điểm

1

Độ cứng tương đối, không nhỏ hơn

0,9

Độ bền uốn, mm, không nhỏ hơn

3

Điện áp đánh thủng, kV/mm, không nhỏ hơn

30

Điện trở suất bề mặt (U - 500 VDC, W.cm, trong khoảng

2,5.1015

 

÷ 3,7.1015