<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Mastic dẻo không khô

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Mastic dẻo không khô MT-97 và mastic dẻo không khô chịu dầu MTD-97 dùng để bịt kín các khe kẽ trong quá trình bảo quản dài hạn các loại vũ khí trang bị kỹ thuật như xe tăng, xe thiết giáp...

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT           TCQS 15:2016/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

Phương pháp thử

MT-97

MTD-97

  1.  

Ngoại quan

Khối dẻo đồng nhất màu xám

Khối dẻo đồng nhất màu nâu đỏ

Mắt thường

  1.  

Khối lượng riêng, g/dm3, không lớn hơn

1750

1950

ГОСТ 24025-80

  1.  

Hàm lượng chất khô, %, không nhỏ hơn

98

97

ГОСТ 24025-80

  1.  

Độ lún kim, 10-1 mm, không nhỏ hơn

90

80

TCVN 5853:1995

  1.  

Nhiệt độ tuột, °C, không nhỏ hơn

90

90

TCQS 15:2016/NĐVN

  1.  

Tác dụng lên màng sơn ở 140°C trong (60 ± 2) phút

Hợp cách

Hợp cách

ГОСТ 24025-80

  1.  

Độ bền liên kết với kim loại, MPa, không nhỏ hơn

0,02

0,015

ГОСТ 24025-80

  1.  

Khả năng chịu dầu

-

Chịu được

TCQS 15:2016/NĐVN