<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Mỡ biển VN.AMC

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Mỡ VN.AMC là mỡ xà phòng nhôm có độ bám dính và bền nước rất cao. Mỡ VN.AMC thường được sử dụng để bảo quản, niêm cất các chi tiết kim loại trong vùng khí hậu biển đảo, trong môi trường có độ ăn mòn cao. Mỡ VN.AMC còn được dùng cho các cơ cấu truyền động, thiết bị làm việc dưới nước biển của tàu thuyền, …Nhiệt độ làm việc của mỡ từ -15°C đến +70°C.

Mỡ VN.AMC có 2 loại là VN.AMC-1 và VN.AMC-3 có hàm lượng chất làm đặc khác nhau phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT   TCQS 13:2016/NĐVN; ГОСТ 2712-75

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

  1.  

Ngoại quan

Chất lỏng đồng nhất, màu nâu vàng đến nâu sẫm

Mắt thường

  1.  

Nhiệt độ nhỏ giọt, °C, không nhỏ hơn

90

100

TCVN 2697:78

  1.  

Độ lún kim ở 25°C, 10-1 mm

250 - 350

100 - 250

TCVN 5853:1995

  1.  

Thử nghiệm tính chất bảo vệ trong 24 giờ

  Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

ГОСТ 9.054-75

  1.  

Hàm lượng axit và kiềm tan trong nước, % khối lượng

Không có 

Không có

TCVN 3184 :1979

  1.  

Hàm lượng nước, % khối lượng

Không có 

Không có

TCVN 3183 :1979

  1.  

Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng

Không có 

Không có

TCVN 2696 :1978