<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới (VILAS 938)

31/05/2023

Với mục đích nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cũng như của khách hàng. Phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới đã đăng ký mở rộng phạm vi công nhận năng lực thử nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đây cũng là một trong những mục tiêu đề ra trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2016, Phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới đã được công nhận năng lực thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, mã số VILAS 938. Đây là mốc đánh dấu sự trưởng thành về mặt quản lý hoạt động cũng như kỹ năng thực hiện các phép đo, thử nghiệm và năng lực thực hiện các dịch vụ thử nghiệm có chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế của Viện. Năm 2019, Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đánh giá lại và cấp chứng chỉ VILAS 938 công nhận năng lực thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 theo Quyết định số 656/2019/QĐ-VPCNCL. Tổng số phép thử được công nhận năng lực là 98, trong đó: Phòng Thử nghiệm tổng hợp có 73 phép thử thuộc các lĩnh vực cơ, hóa và điện - điện tử; Trạm Thử nghiệm tự nhiên Hòa Lạc có 19 phép thử về tự nhiên cho các sản phẩm kim loại, phi kim và các sản phẩm sơn phủ, xí nghiệp Vật liệu quân sự có 06 phép thử thuộc lĩnh vực hóa cho các sản phẩm dầu mỏ và dầu mỡ bôi trơn.… Đây là một bước tiến dài, khẳng định năng lực thử nghiệm của Viện Độ bền nhiệt đới, xứng đáng là đơn vị thử nghiệm hàng đầu trong Quân đội và đáp ứng các yêu cầu quốc tế.

Từ năm 2019 đến 2021, Phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới đã được bổ sung một số trang thiết bị, máy móc mới. Trong số trang thiết bị đã được nhận, dự kiến có thể mở rộng một số phép thử mới. Những phép thử này đáp ứng nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mà đơn vị đang thực hiện, đồng thời cũng được khách hàng rất quan tâm, ký hợp đồng thử nghiệm trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Viện Độ bền nhiệt đới đã được bổ sung thêm một số cán bộ chuyên môn thuộc Phòng Thử nghiệm tổng hợp, Trạm thử nghiệm tự nhiên Hòa Lạc và Xí nghiệp Vật liệu quân sự. Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng các yêu cầu trong công tác nghiên cứu, thử nghiệm, các cán bộ này cần phải được đào tạo nhận thức chung về ISO/IEC 17025:2017 cũng như huấn luyện đào tạo thử nghiệm thành thạo các phép đo, thử nghiệm. Nhiệm vụ: “Mở rộng và duy trì năng lực phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” được phê duyệt giao Viện Độ bền nhiệt đới triển khai thực hiện nhằm mục tiêu gia hạn và mở rộng năng lực thử nghiệm cho phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới trên các lĩnh vực thử nghiệm cơ, hóa và điện - điện tử đảm bảo độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện Độ bền nhiệt đới nói riêng và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga nói chung.

Tháng 12/2022, phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) tiến hành đánh giá lại và đánh giá mở rộng. Đến ngày 04/03/2023 Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng/Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 500/QĐ-VPCNCL công nhận phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới (VILAS 938) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 với 113 phép đo, thử nghiệm thuộc 3 lĩnh vực hóa, cơ và điện - điện tử.

Chứng chỉ công nhận VILAS 938

Quyết định công nhận phòng thí nghiệm mang số hiệu VILAS 938

Tin bài: Nguyễn Văn Vinh (Viện ĐBNĐ)