<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Mỡ VN.GOI 54-p

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Mỡ VN.GOI 54-p là mỡ hydrocarbon được làm đặc bằng ceresin chất lượng cao, là mỡ chịu lạnh rất tốt. Mỡ có tính chất bảo vệ cao, bền nước, hóa chất… Mỡ VN.GOI 54-p dung để bảo vệ thiết bị khỏi ăn mòn, bôi trơn tốt các cơ cấu truyền động tải trọng nhỏ, làm việc ở nhiệt độ -40°C đến +50°C. Mỡ VN.GOI 54-p được sử dụng rộng rãi trong các cơ cấu của pháo, bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn trên 5 năm và bảo vệ kính quang học.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT   ГОСТ 3276-89

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

 1.  

Ngoại quan

Chất lỏng đồng nhất, màu từ
vàng sáng đến nâu sẫm

Mắt thường

 1.  

Nhiệt độ nhỏ giọt, °C, không nhỏ hơn

61

TCVN 2697:1978

 1.  

Nhiệt độ tuột, °C, không nhỏ hơn

48

ГОСТ 6037-75

 1.  

Giới hạn bền ở 40°C, Pa, không nhỏ hơn

150

TCVN 3792-83

 1.  

Độ bền keo, % tách dầu, không lớn hơn

6

ГОСТ 7142-74

 1.  

Độ bay hơi ở 100°C trong 1h, %, không lớn hơn

13

ГОСТ 9566-74

 1.  

Hàm lượng nước, % khối lượng

Không có

TCVN 2692:2007

 1.  

Trị số axit, mg KOH/ 1g mỡ

0,6 - 0,9

ГОСТ 5985-79

 1.  

Tác động ăn mòn trên kim loại

Hợp cách

TCVN 2694:2007

 1.  

Hàm lượng tạp chất cơ học, %, không lớn hơn

0,015

ГОСТ 3276-89

 1.  

Độ lún kim nhào trộn ở 25°C, 10-1 mm

200 - 245

TCVN 5853 :1995