<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Mỡ VN.PP 95/5

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Mỡ VN.PP 95/5 là mỡ bảo quản gồm petrolatum và parafin. Mỡ VN.PP 95/5 được sử dụng chủ yếu trong bảo quản các loại đạn dược khỏi ăn mòn. Ngoài ra mỡ VN.PP 95/5 còn được dùng để làm giảm hao mòn bề mặt ma sát, chống trầy xước, kéo dài tuổi thọ của thiết bị và các cơ cấu truyền động.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT   ГОСТ 4113-80

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

  1.  

Màu

Nâu sáng đến nâu sẫm

Mắt thường

  1.  

Nhiệt độ nhỏ giọt, °C, không nhỏ hơn

57

TCVN 2697:78

  1.  

Thử nghiệm tác động ăn mòn trên kim loại

Hợp cách

TCVN 2694:2007

  1.  

Hàm lượng kiềm tự do và axit hữu cơ tự do

Không có

ГОСТ 6707-76

  1.  

Trị số axit, mg KOH/1g mỡ

Không có

ГОСТ 5985-79

  1.  

Hàm lượng tạp chất cơ học, %, không lớn hơn

0,04

ГОСТ 6370-83

  1.  

Hàm lượng nước

Không có

TCVN 2692:2007