<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Một phần năm các loài động - thực vật trong Sách đỏ châu Âu có nguy cơ tuyệt chủng

17/11/2023

Một nghiên cứu gần đây trên 14.669 loài động - thực vật bị đe dọa ở châu Âu cho thấy khoảng 1/5 trong số chúng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Việc thay đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp được cho là mối đe dọa lớn với các loài này.

Phát hiện mới này được Axel Hochkirch (Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia, Luxembourg) và các đồng nghiệp công bố trên tạp chí truy cập mở PLOS ONE.

Prionotropis rhodanica - loài cực kỳ nguy cấp và là loài đặc hữu của thảo nguyên Crau miền nam nước Pháp, đang bị đe dọa bởi những thay đổi trong chế độ chăn thả ở môi trường sống của chúng. Ảnh: Axel Hochkirch, CC0 (creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).

Sự đa dạng sinh học đang suy giảm trên toàn thế giới khi ngày càng có nhiều loài phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều nỗ lực của chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận đang được tiến hành nhằm giảm thiểu tình trạng mất đa dạng sinh học. Thành công của những nỗ lực này phụ thuộc vào sự hiểu biết sâu sắc về các mối đe dọa đối với các loài khác nhau ở các địa điểm khác nhau.

Để đưa ra cái nhìn cụ thể hơn, Hochkirch và các đồng nghiệp đã tiến hành phân tích tất cả 14.669 loài động vật có xương sống, không xương sống và thực vật ở Châu Âu nằm trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - nguồn thông tin được coi là toàn diện nhất về các loài bị đe dọa. Những loài này chiếm khoảng 10% tổng số động - thực vật trên cạn, trong môi trường nước ngọt hoặc môi trường biển ở châu lục này.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 19% trong số 14.669 loài, bao gồm 27% thực vật, 24% động vật không xương sống và 18% động vật có xương sống, phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trong khi các nỗ lực bảo tồn có xu hướng tập trung vào động vật có xương sống, thì nghiên cứu này chỉ ra tỷ lệ động vật không xương sống có nguy cơ tuyệt chủng vượt xa ước tính mới nhất của Nền tảng chính sách - khoa học liên chính phủ về Đa dạng sinh học và Dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) - một tổ chức quốc tế có sự tham gia của hàng chục quốc gia thành viên.

Phân tích cũng tái khẳng định các mối đe dọa chủ yếu đối với đa dạng sinh học ở châu Âu, bao gồm những thay đổi trong mục đích sử dụng đất nông nghiệp dẫn đến mất môi trường sống, khai thác quá mức tài nguyên sinh học, ô nhiễm và việc phát triển dân cư và thương mại.

Những phát hiện mới này có thể sử dụng làm cơ sở để theo dõi tiến trình của các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học. Các nhà nghiên cứu cũng kêu gọi cần có nhiều hành động và đầu tư hơn cho những nỗ lực như vậy, đồng thời chỉ ra những lĩnh vực mà nghiên cứu bổ sung có thể hỗ trợ họ. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng đa dạng sinh học là chính yếu tố cần thiết cho an ninh lương thực, thịnh vượng và hạnh phúc trong tương lai của người dân châu Âu.

Các tác giả nhấn mạnh: “Nghiên cứu chuyên sâu về 14.699 loài động - thực vật trong Sách đỏ châu Âu lần này chỉ ra rằng 2 triệu loài trên toàn thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng - gấp đôi con số ước tính gần đây nhất là 1 triệu loài của IPBES./.

Người dịch: Ngọc Nguyễn

Nguồn: https://phys.org/news/2023-11-european-red-flora-fauna-species.html

Đọc thêm tại: A multi-taxon analysis of European Red Lists reveals major threats to biodiversity, PLoS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0293083.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0293083