<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nhân lực khoa học

     Là một đơn vị nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và các cơ quan, đơn vị trực thuộc luôn coi trọng công tác xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ khoa học phát huy tốt nhất trong việc đề xuất, tham gia thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Hằng năm, Trung tâm cử cán bộ khoa học đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao các bậc học thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Đồng thời luôn tiếp nhận những cán bộ khoa học có chuyên môn, trình độ phù hợp với các hướng ngành nghiên cứu, các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. 80% lực lượng cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm có trình độ thạc sỹ trở lên, 50% cán bộ khoa học có dưới 40 tuổi. 11% số cán bộ được công nhận chức danh nghiên cứu viên chính và nghiên cứu viên cao cấp. 

     Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học là một trong những mục tiêu quan trọng gắn với sự phát triển của TTNĐ Việt – Nga. Trong giai đoạn 2015 – 2020, TTNĐ Việt – Nga có 39 cán bộ khoa học đang theo học chương trình đạo tạo Tiến sĩ, trong đó có 21 cán bộ đạo tạo ở LB Nga (09 đồng chí đã bảo vệ thành công luận án), 26 cán bộ tham gia đào tạo thạc sĩ, 95 lượt cán bộ của Trung tâm được cử đi đạo tạo nâng cao kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong đó có 51 lượt đào tạo tại LB Nga. Bên cạnh việc tuyển chọn và tiếp nhận các cán bộ khoa học có chuyên môn, trình độ cao, phù hợp với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,  tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phòng thí nghiệm và các điều kiện cần thiết khác từ kinh phí hoạt động thường xuyên để cho cán bộ khoa học phát huy tối đa năng lực và được hưởng lợi ích xứng đáng với kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, nhiệm vụ đảm nhận. Trung tâm đảm bảo tối đa nguồn lực để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học, động viên, khen thưởng kịp thời tới các cán bộ khoa học có thành tích nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhờ có chính sách hợp lý nên số lượng cán bộ khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng và các nhiệm vụ nghiên cứu quan trọng khác ngày càng tăng và ở độ tuổi trẻ hơn.

    Về phía Nga, hằng năm số lượng cán bộ sang công tác theo đề tài, nhiệm vụ hỗn hợp Việt Nga lên tới hàng trăm lượt, trong đó có nhiều chuyên gia, viện sỹ, tiến sỹ khoa học của các đơn vị, tổ chức nghiên cứu uy tín như: các Viện thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, Bộ Quốc phòng, Bộ KH&ĐH Nga cùng hơn 50 đơn vị khác. Với sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu khoa học của phía Nga, cùng sự giúp đỡ tận tình của các nhà khoa học đầu ngành của phía Nga, cán bộ hai phía đã có những đề xuất, dự án và công trình nghiên cứu chung đáp ứng yêu cầu, cùng phát triển khoa học hai nước Việt-Nga.