<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

20/05/2020

Ngày 18-5, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, nhiều sự kiện, hoạt động KH&CN tiêu biểu dự kiến sẽ được Bộ KH&CN, các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tổ chức như: Ngày hội trí tuệ Việt Nam bằng hình thức trực tuyến; lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; trao Giải thưởng Báo chí về KH&CN năm 2019…

Hưởng ứng và chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KH&CN và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trung tâm phát triển. Biểu dương, tôn vinh các nhà khoa học, cán bộ có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý khoa học và công nghệ.

Các hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam năm nay cũng được tổ chức tiết kiệm, thiết thực, quán triệt thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam năm 2020.

Với chủ đề năm 2020: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.Tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga từ ngày 14 đến 31/5/2020 tổ chức các hoạt động chào mừng như: thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa ngày KH&CN, thành tựu của KH&CN; gặp mặt cán bộ khoa học, Seminar, hội thảo khoa học, tham quan học hỏi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học…