<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nghiệm thu đề tài KH&CN về nghiên cứu chế tạo bộ kit Multiplex Real-time PCR định danh vi khuẩn lao

26/01/2024

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: “Nghiên cứu chế tạo bộ kit Multiplex Realtime PCR định danh vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis) và vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculous mycobacteria)” do Viện Y sinh nhiệt đới là đơn vị chủ trì, đồng chí TS. Phạm Việt Hùng làm chủ nhiệm. Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý khoa học, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài.

Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu xác định tỉ lệ phân bố các loài vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculous mycobacteria) khu vực miền Bắc Việt Nam và chế tạo bộ kit Multiplex Realtime PCR định danh vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis) và 05 loại vi khuẩn lao không điển hình (Nontuberculous mycobacteria) có độ nhạy, độ đặc hiệu cao.

TS. Phạm Việt Hùng - chủ nhiệm đề tại báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Phạm Việt Hùng thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng. Theo đó:

- Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm vi khuẩn lao (MTB) tại một số khu vực miền Bắc Việt Nam là 12,2%, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn lao không điển hình (NTM) là 8,6%. Trong số các loài NTM có 05 nhóm complex, chiếm đa số là MAC (n=32; 37%), M. abscessus (n=18; 21%), M. simiae (n=13; 15%), M. fortuitum (n=12; 14%), M. gordonae (n=5; 5,8%).

 - Dựa trên thành phần loài và trình tự gene 16S thu được, đề tài đã lựa chọn và thiết kế được bộ mồi phát hiện MTB, NTM chung và riêng 05 nhóm loài phổ biến. Bên cạnh đó đã xây dựng thành công quy trình tạo bộ sinh phẩm Multiplex Realtime PCR định danh MTB/NTM quy mô 200 test/lần, với độ nhạy và đặc hiệu 100% trên bộ mẫu chuẩn và đạt giới hạn 200 CFU/ml, hạn sử dụng đạt 12 tháng, đạt tiêu chuẩn cơ sở của bộ sinh phẩm: TCQS 80:2023/NĐVN. Bộ sinh phẩm đã được thử nghiệm bước đầu với quy mô nhỏ (120 mẫu), kết quả cho thấy bộ sinh phẩm có thể hoạt động và phát hiện trực tiếp MTB/NTM trên mẫu lâm sàng.

- Công bố 02 bài báo khoa học, trong đó 01 bài đăng trên tạp chí “Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health” thuộc danh mục ISI và 01 bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới.

- Đăng 86 trình tự ADN lên Gene Bank của NCBI.

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành xét nghiệm y học từ kết quả nghiên cứu.

Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết đề tài.

Cũng tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao kết quả mà nhóm thực hiện đề tài đã đạt được. Những kết quả này không chỉ mang hàm lượng, ý nghĩa khoa học cao mà còn có ý nghĩa thực tiễn lớn cùng tiềm năng phát triển và ứng dụng tốt trong tương lai. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, các sản phẩm đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo thuyết minh đề cương đã được Trung tâm phê duyệt. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đánh giá xếp loại mức “Đạt yêu cầu”./.

Tin bài: Phòng TTKHQS