Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu chế tạo keo dán cao su, kim loại thay thế cho keo ВК-3 của Liên bang Nga

22/06/2022

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2022, Hội đồng khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp Trung tâm “Nghiên cứu chế tạo keo dán cao su, kim loại thay thế cho keo ВК-3 của Liên bang Nga” do Viện Độ bền nhiệt đới là đơn vị chủ trì, đồng chí Thiếu tá, TS. Phan Văn Trường làm chủ nhiệm.

Keo ВК-3 là keo phenol-cao su, được sản xuất từ dung dịch của nhựa phenolformandehit trong etanol (lắc ФЛ-5111) và dung dịch hỗn hợp cao su butadiennitrin (cao su Bana-N) và cao su tự nhiên trong dung môi butylaxetat. Keo ВК-3 (VK-3) dùng để dán vật liệu kim loại và phi kim, cũng như để dán kim loại với kim loại và phi kim với phi kim. Keo VK-3 được sử dụng trong ngành chế tạo máy bay, trực thăng và các ngành công nghiệp khác để thay thế các đinh tán nhờ độ bền của mối dán keo cao. Việc chế tạo thành công keo BK-3 bằng nguồn lực trong nước, góp phần từng bước tự chủ các vật tư phục vụ cho quá trình chế tạo tên lửa phòng không Igla và phục vụ các nhu cầu khác.

Phiên họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài do đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng giám đốc Trung tâm làm Chủ tịch Hội Đồng. Tham gia phiên họp, có các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý khoa học, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài.

Đồng chí Thiếu tá, TS. Phan Văn Trường báo cáo kết quả nghiên cứu.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu, các ủy viên Hội đồng nêu câu hỏi chất vấn, nhận xét đánh giá và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết đề tài và các tài liệu kèm theo, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã kết luận:

- Đề tài đã hoàn thành tất cả các nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đặt ra theo thuyết minh đề cương đã được Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phê duyệt.

- Đã chế tạo được đủ các sản phẩm dạng I theo danh mục sản phẩm được phê duyệt bao gồm: Keo VK-3.VN, Lắc FL-5111, sản phẩm số 4 và nhựa fenoformaldehit rắn dạng rezol, các sản phẩm đạt các yêu cầu kỹ thuật và có chất lượng tương đương với sản phẩm của Liên bang Nga.

- Đã xây dựng được đầy đủ bộ tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm (Quy trình công nghệ chế tạo keo VK-3, Lắc FL-5111, sản phẩm số 4 và nhựa phenolformaldehit; điều kiện kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và dự thảo tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm) theo thuyết minh được phê duyệt.

- Đã gửi đăng 01 bài báo trên Tạp chí Khoa học và công nghệ nhiệt đới.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đánh giá mức “Đạt yêu cầu” và yêu cầu đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng tài liệu, trình Thủ trưởng Trung tâm phê duyệt công nhận kết quả theo quy định.

Tin bài: Nguyễn Xuân Ngọc (P.TTKHQS)