<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nghiệm thu đề tài về nghiên cứu chế tạo màng composite polyaniline - Cu trên thép kết cấu đóng tàu bằng công nghệ điện hóa ứng dụng chống ăn mòn và bám bẩn sinh học

27/05/2023

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trung tâm “Nghiên cứu chế tạo màng composite polyaniline - Cu trên thép kết cấu đóng tàu bằng công nghệ điện hóa ứng dụng chống ăn mòn và bám bẩn”; đề tài do Chi nhánh Ven biển là đơn vị chủ trì, đồng chí Trung tá, TS. Nguyễn Văn Chi làm chủ nhiệm.

Đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm làm Chủ tịch Hội đồng; tham gia phiên họp, có các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý khoa học, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu Chi nhánh Ven biển.

Quang cảnh phiên họp.

Tại buổi làm việc, thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Chủ nhiệm báo cáo trước Hội đồng những kết quả chính đã đạt được của đề tài. Cụ thể:

- Xây dựng được Quy trình chế tạo lớp màng composite polyaniline-Cu trên nền thép đóng tàu AH36;

 - Chế tạo được 44 mẫu thép đóng tàu AH36 được phủ lớp màng composite polyaniline-Cu đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật;

- 01 bài báo trên Tạp chí thuộc danh mục ISI và 01 bài báo được xác nhận đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt đới;

- Tham gia đào tạo 02 Kỹ sư công nghệ vật liệu composite sử dụng 100% kết quả của đề tài và 04 cán bộ chuyên môn kỹ thuật.

Sau khi nghe đồng chí chủ nhiệm đề tài trình bày những kết quả nghiên cứu đã đạt được, các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến, nhận xét đánh giá và đưa ra những câu hỏi thảo luận cần làm rõ hơn cho nhóm thực hiện đề tài. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đặt ra, các sản phẩm cơ bản đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo thuyết minh đề cương đã được TTNĐ Việt - Nga phê duyệt, một số nội dung vượt chỉ tiêu. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài, đánh giá ở mức “Đạt” và yêu cầu đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng, hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng tài liệu, trình Thủ trưởng Trung tâm phê duyệt công nhận kết quả theo quy định.

Tin bài: Vũ Thùy Linh (Phòng TTKHQS)