<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nghiệm thu đề tài về nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá tâm sinh lý cho phi công quân sự khi thực hiện nhiệm vụ bay

28/02/2024

Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2024, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp Trung tâm: “Nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá tâm sinh lý cho phi công quân sự khi thực hiện nhiệm vụ bay”; đề tài do Viện Y sinh nhiệt đới chủ trì, đồng chí Thiếu tá, TS. Nguyễn Hồng Quang làm chủ nhiệm.

Đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp, có các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý khoa học, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài.

Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Thực tế cho thấy, do tính chất lao động nghề nghiệp chứa nhiều yếu tố nguy hiểm và phức tạp nên việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá các vấn đề tâm - sinh lý và xây dựng quy trình chuẩn bị tâm - sinh lý trước bay cho phi công quân sự (PCQS) là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ bay.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng.

Sau gần 2 năm nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã thu được những kết quả sau:

Đã xây dựng được bộ chỉ tiêu chuẩn của các chỉ số trong các bài test kiểm tra, đánh giá trạng thái sức khỏe tâm sinh lý cho phi công quân sự trước khi thực hiện nhiệm vụ bay. Bộ chỉ tiêu gồm các chỉ số của 13 bài test dùng để kiểm tra và đánh giá 6 đặc điểm thích ứng tâm lý nghề nghiệp của PCQS (khả năng định hướng không gian và thăng bằng, khả năng tập trung, khả năng phản ứng với kích thích âm thanh, khả năng ghi nhớ và chú ý, khả năng phản xạ, và sức bền hệ thần kinh).

Đề tài cũng xây dựng được 03 bộ quy trình hướng dẫn kiểm tra và đánh giá tâm sinh lý cho PCQS: Quy trình kiểm tra và đánh giá tổng thể trạng thái sức khỏe tâm sinh lý cho PCQS trong giám định sức khỏe định kỳ, Quy trình kiểm tra và đánh giá trạng thái sức khỏe tâm sinh lý cho PCQS trước khi lên lịch bay và Quy trình kiểm tra và đánh giá trạng thái sức khỏe tâm sinh lý cho PCQS ngay trước khi bay; xây dựng được 01 bộ quy trình hướng dẫn thực hiện luyện tập điều hòa chuẩn bị tâm sinh lý bằng phương pháp phản hồi sinh học (Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp này mang lại hiệu quả hồi phục TTCNCT và ổn định tâm lý trước bay tốt cho các PCQS được luyện tập).

Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng được công bố trong 2 bài báo trên tạp chí Khoa học và công nghệ nhiệt đới.

Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả đề tài.

Cũng tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe đồng chí chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng đã đặt câu hỏi chất vấn, nhận xét và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết đề tài và các tài liệu kèm theo. Trên cơ sở các giải đáp của nhóm thực hiện đề tài, Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu đạt được cũng như giá trị khoa học mà đề tài mang lại.

Kết luận buổi làm việc của Hội đồng, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: đề tài đã thực hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu, thu được các kết quả, sản phẩm với số lượng, chất lượng đảm bảo so với đăng ký, đáp ứng mục tiêu theo thuyết minh đề tài được phê duyệt. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đánh giá đạt mức “đạt yêu cầu”; đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng tài liệu, trình Thủ trưởng Trung tâm phê duyệt công nhận kết quả theo quy định./.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện đề tài:

Tin bài: Phòng TTKHQS

Ảnh: Nguyễn Hồng Quang (Viện YSNĐ)