<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố Hồ Chí Minh: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ dầu hiệu năng cao có nguồn gốc cellulose dùng để thu gom dầu tràn và xử lý nước thải nhiễm dầu”

28/12/2023

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp Thành phố: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ dầu hiệu năng cao có nguồn gốc cellulose dùng để thu gom dầu tràn và xử lý nước thải nhiễm dầu”; nhiệm vụ do Chi nhánh Phía Nam là đơn vị chủ trì; đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Đức Mạnh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Tại buổi họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Đức Mạnh báo cáo trước Hội đồng về quá trình thực hiện và kết quả chính đã đạt được của nhiệm vụ, theo đó, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ nội dung, sản phẩm, đáp ứng mục tiêu được phê duyệt, cụ thể:

Bằng việc biến tính các mẫu bông ép từ vật liệu cotton có độ xốp cao và các mẫu xơ rơm trong dung dịch polymer GMA-co-LMA, nhóm nghiên cứu đã thu được các vật liệu hấp phụ dầu dạng tấm và dạng xơ có tính chất siêu kỵ nước/siêu ưa dầu. Các mẫu vật liệu chế tạo được có khả năng hút và tách dầu khỏi mặt nước, từ đó có thể ứng dụng hiệu quả trong việc ứng phó các sự cố tràn dầu cũng như thu gom dầu tràn trên mặt biển, sông.

Vật liệu có khả năng hút và tách dầu khỏi mặt nước

Các mẫu vật liệu đều đạt tiêu chuẩn thử nghiệm về độ nổi trên mặt nước tiêu chuẩn ASTM 726-12. Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy vật liệu chế tạo được có khả năng hấp phụ hiệu quả các loại chất lỏng như xăng, dầu DO, dầu FO, dầu thô, dầu động cơ, dầu thực vật. Độ hấp phụ dầu của các mẫu bông ép biến tính đạt từ 15 ÷ 40 g dầu/g vật liệu, trong khi đó, các mẫu xơ rơm đạt 6 ÷ 15 g dầu/g vật liệu. 

Đánh giá khả năng hút dầu khỏi mặt nước trong điều kiện thực tế tại rừng ngập mặn Cần Giờ.

Kết quả của đề tài bao gồm 600 tấm vật liệu hấp phụ dầu từ bông ép, 20 kg xơ hấp phụ dầu từ rơm, đăng ký 01 bằng phát minh sáng chế (đã được chấp nhận đơn hợp lệ), viết 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành, hướng dẫn 01 sinh viên làm đồ án tốt nghiệp cử nhân.

Đồng chí Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả trước Hội đồng nghiệm thu.

Sau khi nghe đồng chí đại diện nhóm thực hiện đề tài báo cáo kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu, các ủy viên Hội đồng đưa ra một số câu hỏi, nhận xét đánh giá và đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết nhiệm vụ. Các ý kiến đều đánh giá cao những nỗ lực, kết quả nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu đã đạt được cũng như giá trị khoa học và thực tiễn mà đề tài mang lại.

Thay mặt Hội đồng, đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đặt ra, các sản phẩm đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo thuyết minh đề cương đã được Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Hội đồng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ, đánh giá mức “Đạt yêu cầu” và đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng tài liệu, trình Sở KH&CN phê duyệt công nhận kết quả theo quy định.

Tin bài: Phòng Phân tích môi trường (CNPN)