<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố Hồ Chí Minh: “Nghiên cứu chọn và trồng thử nghiệm một số loài rau có khả năng chịu mặn  tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh”

20/12/2023

Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2023, tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thử nghiệm Cần Giờ, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố: “Nghiên cứu chọn và trồng thử nghiệm một số loài rau có khả năng chịu mặn tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh”; nhiệm vụ do Chi nhánh Phía Nam là đơn vị chủ trì; đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Vũ Mạnh làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN do PGS.TS Phạm Thế Dũng làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự buổi họp Hội đồng có đồng chí Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Dân, Phó Giám đốc Khoa học, đại diện Chi nhánh Phía Nam; đồng chí Tiến sĩ Trần Quang Vinh, chuyên viên đại diện Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh và các đồng chí trong nhóm thực hiện nhiệm vụ.

 Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN kiểm tra sản phẩm của nhiệm vụ. Ảnh: Trần Quang Vinh.

Trước buổi họp, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN đã tiến hành kiểm tra thực tế sản phẩm của nhiệm vụ là mô hình vườn rau đã được nhóm thực hiện nhiệm vụ triển khai tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thử nghiệm Cần Giờ. Tại buổi họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Vũ Mạnh đã báo cáo trước Hội đồng những kết quả chính đã đạt được của nhiệm vụ, gồm: danh mục 44 loài thực vật có thể sử dụng làm rau tại rừng phòng hộ Cần Giờ; kết quả sinh trưởng của 5 loài thực vật có thể sử dụng làm rau đã được di thực và trồng thử nghiệm tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thử nghiệm Cần Giờ; kết quả đánh giá ngưỡng chịu mặn của 03 loài rau; Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loài rau chịu mặn…


Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN.
Ảnh: Trần Quang Vinh.

Cũng tại phiên họp, các ủy viên Hội đồng nhận xét đánh giá, đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng tài liệu của nhiệm vụ, nêu ra một số câu hỏi đề nghị nhóm thực hiện nhiệm vụ làm rõ; chủ nhiệm nhiệm vụ trả lời một số câu hỏi của các ủy viên Hội đồng; các ý kiến phát biểu của đại diện Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh, đại diện Chi nhánh Phía Nam và sự trao đổi giữa các ủy viên Hội đồng. Phát biểu kết luận, PGS.TS Phạm Thế Dũng - Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, báo cáo tổng kết đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, các dạng sản phẩm đầy đủ về số lượng, chủng loại, đảm bảo về chất lượng theo thuyết minh đã được phê duyệt. Hội đồng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ, đánh giá mức “Đạt” và đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm đi kèm theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, Hội đồng kiến nghị với Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh cho phép nhóm thực hiện nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra quy trình sản xuất đại trà một số loài rau có thể chịu mặn tại Cần Giờ./.

Tin bài: Vũ Trọng Hiếu - Phòng Sinh thái cạn /CNPN