<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Trung tâm về nghiên cứu chế tạo viên xử lý nước dùng trong tình huống khẩn cấp

09/11/2022

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp Trung tâm: “Nghiên cứu chế tạo viên xử lý nước dùng trong tình huống khẩn cấp”, do Phân viện Công nghệ sinh học là đơn vị chủ trì; đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Võ Thị Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Chủ tịch hội đồng.

Đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp, có các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý khoa học, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Trong Quân đội, việc đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt, ăn uống cho cán bộ chiến sĩ trong hành quân dã ngoại, sẵn sàng chiến đấu và các lực lượng đóng quân ở các địa hình khó khăn hiểm trở khan hiếm nguồn nước sạch là một trong những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Giải pháp hữu hiệu nhất chính là tận dụng nguồn nước mặt tại chỗ để xử lý thu nước sạch đảm bảo an toàn vệ sinh giải quyết được nhu cầu cấp thiết tại chỗ cũng như giảm tải được gánh nặng hậu cần. Đứng trước nhu cầu thực tiễn đó, nhóm thực hiện đề tài đã tiên hành nghiên cứu chế tạo viên xử lý nước dùng trong tình huống khẩn cấp.

Tại buổi làm việc, thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Thiếu tá, TS. Võ Thị Hoài Thu báo cáo trước hội đồng những kết quả chính đã đạt được của đề tài. Cụ thể:

- Đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên xử lý nước DG19 quy mô 10.000 viên/mẻ; nghiệm thu bộ tài liệu thiết kế kỹ thuật bao gồm: điều kiện kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đóng dấu T. Với quy trình công nghệ đó đã chế tạo được 100.000 viên xử lý nước DG19 phục vụ cho nghiên cứu và thử nghiệm.

- Đã xác định ngưỡng xử lý hiệu quả của viên xử lý nước DG19 trên một số chỉ tiêu: vi sinh vật ở nồng độ ban đầu; kim loại nặng (Zn2+); thuốc trừ sâu (Permethrin).

- Với nguồn nước tự nhiên khi sử dụng viên xử lý nước DG19 có so sánh với viên Aquatabs và mẫu đối chứng, cho kết quả các chỉ tiêu phân tích đều đạt và thấp hơn khi đối chiếu theo QCVN 6-1:2010/BYT và QCVN 01-1:2018/BYT, nước sau xử lý đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng làm nước uống.

- Đánh giá độ ổn định của viên xử lý nước ở điều kiện lão hóa cấp tốc cho thấy các chỉ tiêu: dạng ngoài, độ đồng đều, trung bình khối lượng viên, hàm lượng nhôm sulfat, hàm lượng chất diệt khuẩn NaDCC, tốc độ rã viên của các lô sản phẩm viên xử lý nước DG19 có độ đồng đều và ổn định cao. Thời hạn sử dụng của viên xử lý nước là 24 tháng (ở nhiệt độ 20⁰C - 30⁰C).

- Tại đơn vị thử nghiệm, viên xử lý nước DG19 đã phát huy hiệu quả xử lý nước tốt, có thời gian xử lý nhanh, tính cơ động cao, thuận tiện khi sử dụng. Viên xử lý nước DG19 có thể thay thế những phương pháp xử lý nước hiện tại như sử dụng giếng thấm, giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt trong những địa hình khó khăn về vị trí bố trí giếng thấm.

- Đã xây dựng bản dự thảo tiêu chuẩn cơ sở TCVN cho viên xử lý nước DG19.

- Đã viết 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới.

Thiếu tá, TS. Võ Thị Hoài Thu báo cáo kết quả nghiên cứu.

Sau khi nghe đồng chí chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, các ủy viên Hội đồng nêu câu hỏi chất vấn, nhận xét đánh giá và đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và các tài liệu kèm theo, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đặt ra, các sản phẩm cơ bản đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo thuyết minh đề cương đã được TTNĐ Việt - Nga phê duyệt.

Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ và đánh giá mức “Đạt yêu cầu” và đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng tài liệu, trình Thủ trưởng Trung tâm phê duyệt công nhận kết quả theo quy định.

Viên xử lý nước DG19.

Tin bài: Nguyễn Xuân Ngọc (P.TTKHQS)