<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Trung tâm về nghiên cứu chế tạo bề mềm polyme dùng để vận chuyển, bảo quản xăng dầu

12/01/2023

Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2023, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp Trung tâm: “Nghiên cứu chế tạo bề mềm polyme dùng để vận chuyển, bảo quản xăng dầu”, do Viện Độ bền nhiệt đới là đơn vị chủ trì; đồng chí Trung tá, ThS. Lê Anh Tuân làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với Chi nhánh Phía Nam.

Đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp, có các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý khoa học, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi nghiệm thu tại Cơ sở chính/TTNĐ Việt - Nga.

Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi làm việc, thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Trung tá, ThS. Lê Anh Tuân báo cáo trước Hội đồng những kết quả chính đã đạt được của nhiệm vụ. Cụ thể:

- Đã nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm 01 bể mềm polyme chứa xăng dầu VN.TPU01 để chứa 1.000 lít dầu DO 0,05SII trên nền sân cỏ ngoài trời. Kết quả sau 10 tháng thử nghiệm cho thấy: bể mềm polyme chứa dầu DO 0,05S-II vẫn đảm bảo độ kín, không bị rò rỉ tại các bích ở các góc bể; chất lượng của dầu DO 0,05S-II vẫn được đảm bảo theo TCCS 03:15/PXL.

- Đã nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm được 04 bề mềm polyme chứa xăng dầu (02 bể mềm VN.TPU10 dung tích 10 m3 và 02 bể mềm VN.TPU25 dung tích 25 m3), có chỉ tiêu kỹ thuật và thử nghiệm chứa nước đạt theo tiêu chuẩn TCVN/QS 2069:2019.

- Đã xây dựng và được phê duyệt, ban hành theo quy định các hồ sơ tài liệu công nghệ: Quy trình công nghệ, hướng dẫn sử dụng, điều kiện sử dụng, định mức kinh tế kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm bể mềm polyme chứa xăng dầu VN.TPU10 và VN.TPU25.

Trung tá, ThS. Lê Anh Tuân báo cáo kết quả trước Hội đồng.

Sau khi nghe đồng chí đại diện nhóm thực hiện nhiệm vụ báo cáo kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, các ủy viên Hội đồng nêu câu hỏi chất vấn, nhận xét đánh giá và đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và các tài liệu kèm theo, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đặt ra, các sản phẩm cơ bản đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo thuyết minh đề cương đã được TTNĐ Việt - Nga phê duyệt.

Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ, đánh giá mức “Đạt yêu cầu” và đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng tài liệu, trình Thủ trưởng Trung tâm phê duyệt công nhận kết quả theo quy định.

Một số hình ảnh của sản phẩm:

Tin bài: Nguyễn Xuân Ngọc (P.TTKHQS)