Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Trung tâm về xây dựng quy trình xử lý nước thải nhiễm xăng dầu bằng công nghệ màng vi sinh

09/11/2022

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp Trung tâm: “Xây dựng quy trình xử lý nước thải nhiễm xăng dầu bằng công nghệ màng vi sinh phù hợp với thực tiễn đơn vị trong Quân đội”, do Phân viện Công nghệ sinh học là đơn vị chủ trì; đồng chí Thiếu tá, TS. Ngô Cao Cường làm chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp, có các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý khoa học, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Chủ tịch hội đồng.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Thiếu tá, TS. Ngô Cao Cường báo cáo trước Hội đồng những kết quả chính đã đạt được của nhiệm vụ. Cụ thể:

- Đã khảo sát và thu thập mẫu đất, bùn, nước thải nhiễm dầu tại đơn vị khảo sát. Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy nồng độ dầu dao động quanh mức 7,8 mg/L, có thời điểm đạt 2385 mg/L.

- Tuyển chọn được tổ hợp vi sinh vật bản địa có khả năng phân hủy từ 79,4% đến 90,17% dầu sau 14 ngày thử nghiệm và định danh đến loài 5 chủng trong tập hợp: Pseudomonas mendocina MD1, Pseudomonas hydrolytica MD2, Brucella intermedia MD3, Pseudomonas stutzeri MD4, Stenotrophomonas nitritireducens MD5 với mã số đăng ký trên Genbank lần lượt OL687411.1, OL991695, OL687412.1, OL687413.1, OL687414.1.

- Đã đánh giá, so sánh khả năng hấp thụ dầu của xơ dừa và vải lọc dầu. Qua thử nghiệm cho thấy vi sinh vật gắn lên sơ dừa bởi PAM và SA phân hủy dầu sau 14 ngày là gần tương đồng nhau: 85,78% và 86,61%; khả năng vi sinh vật phát triển sau 4 tuần trong SA tốt hơn trong PAM, tương ứng là 1,9.109 CFU/mL và 1,5.107 CFU/mL.

- Từ các kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã thiết kế mô hình xử lý nước thải nhiễm xăng dầu gồm: 01 bể xử lý với thể tích 2 m3 hai ngăn và hai tấm xử lý với nguyên lý dòng lọc ngược. Khả năng phân hủy dầu của hệ thống đạt khoảng 540 g/ngàyđêm (24 giờ).

- Đã cải tạo hệ thống thoát nước và lắp đặt thử nghiệm thực tế mô hình xử lý nước nhiễm dầu tại đơn vị. Vận hành, theo dõi và lấy mẫu phân tích liên tục 6 tháng, kết quả phân tích mẫu nước đầu ra của hệ thống xử lý đạt cột B theo QCVN2009:2010.

- Đã công bố 01 bài báo khoa học “Identification of hydrocarbon-degrading bacterial consortium isolated from the oil-contaminated muddy soil in Hanoi, Vietnam” trên tạp chí (Povolzhskiy Journal of Ecology).

Thiếu tá, TS. Ngô Cao Cường báo cáo kết quả nghiên cứu.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, các ủy viên Hội đồng nêu câu hỏi chất vấn, nhận xét đánh giá và đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và các tài liệu kèm theo, đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận: Nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đặt ra, các sản phẩm đầy đủ về số lượng, cơ bản đảm bảo chất lượng theo thuyết minh đề cương đã được TTNĐ Việt - Nga phê duyệt.

Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Hội đồng đánh giá đề tài có tính ứng dụng cao, giải quyết được khó khăn thực tế của đơn vị. Hội đồng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ và đánh giá mức “Đạt yêu cầu”; đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng tài liệu, trình Thủ trưởng Trung tâm phê duyệt công nhận kết quả theo quy định; đồng thời đề xuất, kiến nghị Tổng cục Hậu cần đưa vào áp dụng tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tin bài: Nguyễn Xuân Ngọc (P.TTKHQS)