<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phân viện Công nghệ sinh học

Ban chỉ huy

Phân viện trưởng: Đại tá, TS. Nguyễn Thu Hoài

Phó Phân viện trưởng: Trung tá, TS. Hoàng Quang Cường

Địa chỉ liên hệ: 63 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 069 514232; 0243 7911040


GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1992, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt quyết định thành lập Phòng Công nghệ sinh học là đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Năm 2007, Phòng Công nghệ sinh học được tổ chức lại thành Phân viện Công nghệ sinh học, gồm Ban chỉ huy Phân viện và 02 phòng nghiên cứu trực thuộc. Năm 2009, Tổng Tham mưu trưởng phê duyệt ban hành tổ chức biên chế Phân viện Công nghệ sinh học, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga quy định chức năng nhiệm vụ của Phân viện.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Phòng Vi Sinh

Phòng Sinh hóa

CHỨC NĂNG

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, môi trường, hóa sinh, hóa - dược, vật liệu sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quân sự - quốc phòng;

- Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn;

- Phối hợp nghiên cứu với Liên bang Nga và các nước khác trong lĩnh vực nghiên cứu có liên quan.   

NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, vi sinh, môi trường, hóa sinh, hóa - dược, vật liệu sinh học…

- Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tổ chức sản xuất thử nghiệm, tư vấn, dịch vụ về công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan vào thực tiễn.

- Tham gia thực hiện các đề tài KHCN cùng chuyên gia Nga trong Chương trình KH&CN hỗn hợp Việt - Nga.

- Tư vấn, dịch vụ KH&CN thuộc lĩnh vực nghiên cứu được giao theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp hoạt động KH&CN về các lĩnh vực liên quan với các tổ chức, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN của Phân viện, tham gia đào tạo cán bộ khoa học và nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của riêng phía Việt Nam do Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Trung tâm giao.

KẾT QUẢ CHÍNH

- Trong giai đoạn 2016-2021, Phân viện Công nghệ sinh học đã chủ trì thực hiện 32 đề tài nhiệm vụ các cấp, gồm 2 đề tài cấp Quốc Gia, 1 đề tài cấp BQP, 2 đề tài cấp Tổng Cục, 5 đề tài UBPH, 14 đề tài, nhiệm vụ cấp Trung tâm và 8 nhiệm vụ cấp Phân viện. Đa số các đề tài tập trung đến nghiên cứu ứng dụng thực tiễn phục vụ cho quân sự-quốc phòng như: nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải của bộ đội ở khu vực đảo thuộc quần đảo Trường Sa trong điều kiện nước biển và các khu vực khan hiếm nước tại các vùng cao nơi bộ đội biên phòng đóng quân thuộc tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh; các sản phẩm phục vụ bộ đội nhằm ứng phó với những tình huống khẩn cấp như viên xử lý nước trong hành quân dã ngoại, sản phẩm cầm máu nhanh và phương pháp bảo quản chống nấm mốc cho ống nhòm quân sự, cho quân trang..v.v. Đạt giải Nhì tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân năm 2020.

- Phân viện được nhận Bằng khen của TCCT năm 2018; Cờ thi đua của Trung tâm năm 2018; Đơn vị Quyết thắng 2019, 2020.

Các đơn vị