<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phát huy khí thế thi đua, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

31/05/2024

Chiều 30-5, Chi nhánh phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Điểm nhấn nổi bật của chi nhánh trong giai đoạn qua là phát huy tốt khí thế thi đua, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đại tá Nguyễn Khắc Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Nguyễn Khắc Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua, Phong trào TĐQT của Chi nhánh phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga được triển khai đầy đủ, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm và thi đua đột kích. Bên cạnh đó, Phong trào TĐQT của chi nhánh được tổ chức phù hợp với từng giai đoạn và các sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội, đơn vị và tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chi nhánh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và các đại biểu tham quan sản phẩm của các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Chi nhánh.

Trong đó, Phong trào TĐQT cổ vũ cán bộ, nhân viên đơn vị đột phá vào nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và dân sinh. Chi nhánh đã chủ trì thực hiện 51 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (nhiệm vụ hỗn hợp Việt- Nga, các nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, cấp tỉnh, thành thành phố và cấp cơ sở). Đồng thời, công bố hơn 180 bài báo, báo cáo khoa học trên các tạp chí trong nước, quốc tế và tại các hội nghị khoa học, được cấp 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, đạt 1 giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Chi nhánh phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.

Một số nhiệm vụ, sản phẩm tiêu biểu như: Sản phẩm chất lỏng làm mát động cơ VN-RU đã được ứng dụng trên nhiều đối tượng xe máy quân sự, được Bộ Quốc phòng ban hành thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (mã số TCVN/QS 2239:2023); hay sản phẩm bột khử mùi hôi chân được ứng dụng vào lực lượng diễu binh, diễu hành…

Thủ trưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga cùng các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Khắc Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga biểu dương và đánh giá cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh Phía Nam trong 5 năm qua. Nhấn mạnh những yêu cầu về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đối ngoại quốc phòng trong giai đoạn mới, Đại tá Nguyễn Khắc Thăng yêu cầu chi nhánh cần thường xuyên đổi mới Phong trào TĐQT, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Tại Đại hội, Chi nhánh phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể, 15 cá nhân điển hình giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: Hùng Khoa

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-huy-khi-the-thi-dua-day-manh-nghien-cuu-khoa-hoc-779034