<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phiên họp lần thứ 33 Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

20/12/2022

Chiều ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, Ủy ban phối hợp (UBPH) liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (TTNĐ Việt - Nga) đã tiến hành phiên họp lần thứ 33. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và ông P.A. Kucherenko, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Đại học Liên bang (LB) Nga, Chủ tịch Phân ban Nga đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp.

Cùng dự có Ngài Bezdetko Gennady Stepanovich, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam; các thành viên Phân ban Việt Nam, Phân ban Nga trong UBPH về TTNĐ Việt - Nga; đại biểu lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam và LB Nga.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam chủ trì phiên họp.

Khai mạc Phiên họp, Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: TTNĐ Việt - Nga là cơ chế hợp tác song phương duy nhất tồn tại từ thời Liên Xô đến nay. Đây là biểu tượng có ý nghĩa chính trị to lớn trong quan hệ giữa hai nước.

Sau gần 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, TTNĐ Việt - Nga đã trở thành tổ chức khoa học và công nghệ cấp liên Chính phủ đa ngành về nhiệt đới có có uy tín ở Việt Nam, LB Nga, và đã có nhiều đóng góp về khoa học và thực tiễn, phục vụ lợi ích thiết thực của hai quốc gia, góp phần quan trọng trong củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga.

Phát biểu tại phiên họp, ông P.A. Kucherenko, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Đại học LB Nga, Chủ tịch Phân ban Nga cho biết: Phiên họp lần thứ 33 UBPH liên Chính phủ về TTNĐ Việt - Nga có ý nghĩa to lớn hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm.

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phiên họp trực tiếp lần này là cơ hội để hai bên thảo luận một cách chi tiết các nội dung hợp tác nghiên cứu trong năm 2023.

Ông P.A. Kucherenko, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Đại học LB Nga, Chủ tịch Phân ban Nga.

Báo cáo của Đồng Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga và các ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, hai bên đều thống nhất rằng, trong năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động không nhỏ của những yếu tố khách quan nhưng hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm cơ bản được triển khai thực hiện theo Nghị quyết phiên họp lần thứ 32 UBPH liên Chính phủ về TTNĐ Việt - Nga, thu được nhiều kết quả có giá trị, nhiều dẫn liệu mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đại biểu phía Việt Nam tham dự phiên họp.

Theo đó, Trung tâm đã thực hiện 50 đề tài và 02 nhiệm vụ kỹ thuật trên các hướng nghiên cứu: sinh thái nhiệt đới, vật liệu học nhiệt đới và y sinh nhiệt đới. Các nghiên cứu tập trung về đa dạng sinh học, cấu trúc chức năng hệ sinh thái cạn, sinh thái nước, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh đến các hệ sinh thái và một số giải pháp quản lý nguồn tài nguyên, đánh giá mức độ tồn lưu dioxin, các chất tương tự dioxin trong hệ sinh thái Việt Nam; thực hiện các thử nghiệm tự nhiên nhằm đánh giá độ bền, chống ăn mòn, lão hóa và phá hủy sinh học, nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm một số chủng loại vật liệu bảo vệ có triển vọng; mở rộng, nghiên cứu giám sát dịch tễ học bệnh dịch hạch và các bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc tự nhiên…

Đại biểu Phía Nga tham dự phiên họp.

Trung tâm đã tổ chức thực hiện 185 chuyến khảo sát, nghiên cứu dã ngoại trên các hướng, thu được nhiều kết quả quan trọng; công bố 280 bài báo, trong đó có 127 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín của quốc tế và Liên bang Nga; xuất bản 06 số Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới, trong đó có 03 số đặc biệt theo các hướng chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Thành lập TTNĐ Việt - Nga (07/3/1988 - 07/3/2023); hoàn thành giảng dạy tiếng Nga cho 94 học viên theo chương trình đào tạo đạt trình độ tương đương chuẩn B1 khung Châu Âu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhất trí với báo cáo của Đồng Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga về kết quả hoạt động trong năm 2022 và Kế hoạch nghiên cứu khoa học & công nghệ năm 2023 của Trung tâm. Ủy ban phối hợp và Phân ban Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn và sự chỉ đạo linh hoạt của Ban Đồng Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga đối với việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022; đề nghị Trung tâm tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng và kế hoạch phối hợp nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023; xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển TTNĐ Việt - Nga đến năm 2030; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ các sản phẩm trong lĩnh vực vật liệu học, y sinh và sinh thái nhiệt đới; thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, viện nghiên cứu; phối hợp xây dựng, triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ.

Kết thúc phiên họp, hai bên thống nhất chương trình nghị sự cho Phiên họp lần thứ 34 và ký Biên bản phiên họp lần thứ 33 UBPH liên Chính phủ về TTNĐ Việt - Nga.

Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Chủ tịch Phân ban Nga ký Biên bản Phiên họp lần thứ 33 UBPH liên Chính phủ về TTNĐ Việt-Nga.

Đại biểu tham dự phiên họp chụp ảnh lưu niệm.

Tin bài: Nguyễn Xuân Ngọc (P.TTKHQS)

Ảnh: Duy Hải (P.CT)