<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phiên họp toàn thể Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

09/11/2023

Sáng ngày 09/11/2023, tại Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga đã diễn ra phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (UBPH) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, xác định phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của TTNĐ Việt - Nga. Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong UBPH chủ trì hội nghị. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Phân ban: Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/BQP; cùng các đồng chí uỷ viên Phân ban và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Trung tâm, trong đó Trung tâm đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết phiên họp UBPH lần thứ 33, Nghị quyết phiên họp Thường trực UBPH (7/2023) và các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao trên các mặt công tác; hoạt động nghiên cứu KH&CN được thực hiện cơ bản đúng kế hoạch trên cả 3 hướng nghiên cứu (độ bền nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới), phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2024, cùng định hướng xây dựng  Chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng của TTNĐ Việt - Nga giai đoạn 2025-2029; Chiến lược phát triển TTNĐ Việt - Nga đến năm 2030; tham gia đóng góp ý kiến cho công tác chuẩn bị tổ chức Phiên họp lần thứ 34 của UBPH. 

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong năm 2023; biểu dương Trung tâm đã rất tích cực, chủ động, triển khai nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tốt trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng phục vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… Phân ban Việt Nam nhất trí thông qua Chiến lược phát triển TTNĐ Việt - Nga đến năm 2030; cơ bản nhất trí với Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Việt - Nga năm 2024, định hướng xây dựng Chương trình Nghiên cứu khoa học và ứng dụng giai đoạn 2025-2029 của Trung tâm. Phân ban yêu cầu TTNĐ Việt - Nga và các cơ quan hữu quan bám sát định hướng về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với phía Bạn và các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà Phân ban Việt Nam, UBPH và BQP giao, bao gồm các đề tài nhiệm vụ KH&CN, tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung cho phiên họp UBPH lần thứ 34./. 

Tin bài: Văn Diện (Phòng TTKHQS)