Phòng Chính trị

Ban chỉ huy

Chủ nhiệm chính trị: Đại tá Nguyễn Khắc Thăng

Phó chủ nhiệm chính trị: Thượng tá Phạm Việt Hải


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Chính trị là một trong những cơ quan, đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt - Xô (nay là Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) theo Quyết định số 288/QĐ-TM ngày 18/7/1988 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành biên chế Trung tâm Nhiệt đới Việt - Xô.

CHỨC NĂNG

Phòng Chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trung tâm, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, nghị quyết của Đảng ủy Trung tâm, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc và mệnh lệnh của Tổng Giám đốc, tình hình, nhiệm vụ, tính chất hoạt động và kế hoạch công tác của Trung tâm, Phòng Chính trị đề xuất để Đảng ủy Trung tâm quyết định nội dung, biện pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm tổ chức thực hiện.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, bao gồm: công tác tuyên huấn; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ - chính sách; công tác bảo vệ an ninh - dân vận; công tác quần chúng, kế hoạch - tổng hợp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm.

KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG

 Với mục tiêu phấn đấu “chuyên nghiệp về nghiệp vụ, mẫu mực về phong cách”, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trở thành một trong những cơ quan mẫu mực, tiêu biểu được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

 - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong công tác giáo dục chính trị giai đoạn 2011 - 2016, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội nhân dân giai đoạn 2015 - 2018.

 - Thủ trưởng Trung tâm tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng” năm 2015; Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng” năm 2019, 2020; Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2016, 2018; Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm (07/3/1988 - 07/3/2018); Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm tặng Giấy khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2015, 2018, 2019, 2020.

Các đơn vị