Phòng Đào tạo

Ban chỉ huy

Trưởng phòng: Đại tá Phạm Ngọc Quyền

Phó Trưởng phòng: Thượng tá Trần Văn Bình


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Đào tạo Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là cơ sở đào tạo tiếng Nga uy tín và chất lượng hàng đầu của Bộ Quốc phòng từ nhiều năm nay, có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng tiếng Nga các trình độ từ năm 2002. Hiện nay Phòng Đào tạo có đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, yêu nghề có trình độ và kinh nghiệm thường xuyên được tập huấn, nâng cao trình độ tại Việt Nam và các trường đại học của LB Nga. Đội ngũ giảng viên đủ khả năng bồi dưỡng tiếng Nga đạt chuẩn B1 quốc tế.

CHỨC NĂNG

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng tiếng Nga cho cán bộ, sĩ quan quân đội.

NHIỆM VỤ

- Tham mưu cho Thường vụ-Ban TGĐ về nội dung, chương trình và mục tiêu khóa học tiếng Nga với từng đối tượng.

- Tổ chức các khóa học theo chỉ tiêu được giao đảm bảo mục tiêu và thời gian.

- Xây dựng chương trình môn học bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian và tổ chức giảng dạy.

- Quản lý học viên theo nội quy, quy chế và duy trì kỷ luật theo Điều lệnh Quân đội.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho học viên theo chế độ quy định.

- Phối hợp với Phòng Quản lý nhà giáo, Cục Nhà trường thực hiện các nội dung theo quy chế và kế hoạch phối hợp, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Nga trong hệ thống nhà trường Quân đội.

KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG

- Đã đào tạo 19 khóa tiếng Nga cho các đơn vị, quân binh chủng trong quân đội từ năm 2002.

- Hằng năm Phòng Đào tạo phối hợp với Phân viện Puskin tổ chức thi chứng chỉ B1 (theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ Châu Âu) cho học viên tham gia khóa học.

Khen thưởng:

- Năm 2015, 2016, 2018 đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”.

- Năm 2017, 2019, 2020 đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Các đơn vị