<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phòng Kỹ thuật nhiệt đới

PT. Trưởng phòng: Trung tá, ThS. Đồng Phạm Khôi


Phòng Kỹ thuật nhiệt đới là đơn vị thuộc Viện Độ bền nhiệt đới, được thành lập năm 1988, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật. 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các điều kiện môi trường, khí hậu nhiệt đới đến vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật liệu nổ. Đánh giá chất lượng thuốc phóng, thuốc nổ về độ an định.
- Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình công nghệ nhiệt đới hóa cho vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) nhằm nâng cao độ bền, độ tin cậy khi khai thác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Phát triển công nghệ bảo quản, các phương pháp và phương tiện nâng cao độ bền nhiệt đới (nhiệt đới hóa) vũ khí, trang bị kỹ thuật.
- Tham gia đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ và phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài Viện Độ bền nhiệt đới thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt đới.

Thử nghiệm và xác định độ an định của thuốc phóng trên thiết bị Lava

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

- Hiện nay phòng có các phòng thí nghiệm tại Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Các trang thiết bị phục vụ đánh giá chất lượng thuốc phóng, thuốc nổ: Thiết bị xác định nhiệt độ bùng cháy; đo nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc xác định hàm lượng kim loại hoạt động trong nhiên liệu tên lửa; thiết bị Lava, Viay AT-2, lò nung.
- Các trang thiết bị phục vụ khảo sát, đánh giá thông số điện, điện tử: Máy đo LCR để bàn BK Precision 895; bộ cấp nguồn DC BK Precision 9206; nguồn lập trình DC Keithley 2260B-250-13, điện tử TTI LD400; tải thử ắc qui có bộ giám sát SBS-8400 và các thiết bị đo điện khác.

Thử nghiệm xác định nhiệt độ bùng cháy của thuốc phóng, thuốc nổ trên thiết bị Remark – TM

KẾT QUẢ CHÍNH

- Chuyển giao thành công công nghệ áp kế và thiết bị Lava dùng để đánh giá phân cấp chất lượng thuốc phóng; cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị Lava cho Cục Quân khí.
- Xây dựng được 02 tiêu chuẩn áp kế đánh giá chất lượng thuốc phóng, áp dụng trong toàn quân từ năm 2015.
- Phát triển thành công công nghệ nhiệt đới hóa cho các trang thiết bị điện tử, áp dụng có hiệu quả trên các trang bị của Học viện Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, các tổ hợp ra đa PK-KQ, tổ hợp tên lửa, thiết bị điện tử tàu Hải quân. Nghiên cứu chế tạo thành công túi bảo quản cho một số loại đạn tên lửa.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

- Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu nổ và vật liệu polyme;
- Thực hiện các hợp đồng phân tích các chỉ tiêu hóa lý và an định của thuốc phóng, thuốc nổ;
- Phối hợp thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực đánh giá tác động của yếu tố khí hậu nhiệt đới đến VKTBKT và xây dựng các phương pháp bảo quản phù hợp với từng loại đối tượng VKTBKT cụ thể.

Chuyển giao túi bảo quản bảo quản P-15U cho Quân chủng Hải quân

Các đơn vị