<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phòng Phân tích môi trường

Phó Trưởng phòng: Thiếu tá, TS. Trần Đình Phiên


Phòng Phân tích Môi trường là đơn vị trực thuộc Phân viện Hóa- Môi trường với chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu, ứng dụng phát triển kỹ thuật phân tích các thành phần môi trường, thực phẩm; Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và tác động đến sức khỏe con người.

Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng phân tích môi trường

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Nghiên cứu, xây dựng phương pháp phân tích; quan trắc, đánh giá chất lượng, kiểm soát ô nhiễm môi trường; sự biến đổi chất ô nhiễm trong môi trường;

- Nghiên cứu các mô hình mô phỏng dự báo chất lượng môi trường; phần mềm tính toán chất lượng môi trường vào thực tế;

- Đề xuất, chủ trì và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm. Đào tạo kỹ năng quan trắc, phân tích.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường có đầy đủ hệ thống máy móc đạt tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam phục vụ hoạt động nghiên cứu. Cụ thể:

- Hệ thống phòng thí nghiệm sạch áp suất dương, hệ thống xử lý khí, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Thiết bị quan trắc, lấy mẫu, đo hiện trường đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế: Thiết bị lấy mẫu khí thải isokinetic A-2000(Mỹ); Thiết bị lấy mẫu bụi tổng (TSP); lấy đồng thời bụi mịn PM2.5, PM10 Polltech (Ấn Độ); Thiết bị lấy mẫu không khí lưu lượng thấp Gilair Plus (Đức), Buck (Mỹ); Dụng cụ lấy mẫu nước Wildco(Mỹ); thiết bị lấy mẫu nước ngầm theo độ sâu.

- Thiết bị bảo quản mẫu và chuẩn bị mẫu: hệ thống tủ bảo quản mẫu; hệ thống chiết mẫu vi sóng Ethos Up/Milestone (Italy); hệ chiết làm giàu mẫu Supelco (Đức); máy lắc, máy rung lắc IKA (Đức), máy cô mẫu tự động, bể siêu âm, …

- Hệ thống vật tư, hóa chất thí nghiệm hãng Sigma Aldrich, Supelco, Merck, CIL,

- Thiết bị phân tích: 01 hệ thống sắc ký khí  khối phổ Agilent (Đức), 01 hệ thống sắc ký lỏng khối phổ 3 tứ cực Agilent (Đức), 01 hệ thống phổ khối cảm ứng cao tần Thermo Scientific (Đức), 02 hệ thống quang phổ: AAS Thermo Scientific (Đức) và UV-Vis Thermo Scientific (Đức) đáp ứng phân tích các chất ô nhiễm hữu cơ, các nguyên tố, các cation, anion theo các phương pháp tiêu chuẩn của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

Quan trắc ô nhiễm bụi mịn trong không khí

KẾT QUẢ CHÍNH

Một số kết quả đã đạt được

- Trong những năm quan, phòng đã thực hiện quan trắc, phân tích các chất độc hại trong môi trường (POPs, VOCs, SVOCs, PAH, các kim loại nặng, hóa chất trừ cỏ, hóa chất BVTV và chỉ tiêu lý hóa khác). Phòng đã chủ trì và tham gia thực hiện 10 đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp.

- Xây dựng thành công phương pháp quan trắc, phân tích một số chỉ tiêu POP, VOC, hóa chất diệt cỏ, kim loại nặng, bụi TSP, PM10, PM2.5 và một số chỉ tiêu lý hóa cơ bản trong các mẫu môi trường.

- Được cấp chứng chỉ PTN phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 với mã số Vilas 856 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số Vimcerts 256 với trên 170 thông số môi trường đất/trầm tích, chất thải rắn, không khí, khí thải và nước.

- Phòng đã tham gia quan trắc, phân tích một số chất độc hại, đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí trong suốt quá trình tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa kịp thời đưa ra cảnh báo và kiến nghị các biện pháp giảm thiểu phát tán dioxin, các chất độc hại khác trong môi trường.

- Tham gia quan trắc, phân tích, đánh giá phát thải các hóa chất độc hại khác sinh ra từ các hoạt động công nghiệp và dân sinh, ...

- Từ các kết quả nghiên cứu đã công bố 10 bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

 - Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phát triển hoạt động quan trắc, phân tích, thử nghiệm, đánh giá tác động môi trường, xử lý độc hại bảo vệ môi trường theo nhu cầu của xã hội.

- Hợp tác nâng cao năng lực phân tích với các tổ chức liên phòng thử nghiệm quốc tế Intercal AB, Thụy Điển; InterCinD, Italy.

- Tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, dự án về phân tích, quan trắc môi trường.

Các đơn vị