Phòng Quản lý chuyển giao công nghệ

Ban chỉ huy

Trưởng phòng: Thượng tá, TS. Nguyễn Xuân Nghĩa

Phó trưởng phòng: Trung tá, TS. Nguyễn Văn Trường


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Quản lý chuyển giao công nghệ được thành lập ngày 25/7/1994 theo quyết định số 444/QĐ-BTTM của Bộ Tổng Tham mưu và quyết định thành lập chính thức số 210/1998 QĐ-BQP ngày 23/2/1998 của Bộ Quốc phòng. Từ khi thành lập đến nay, Phòng đã 3 lần đổi tên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của Trung tâm trong từng giai đoạn.

- Từ 25/7/1995 – 04/10/2001: Phòng Chuyển giao công nghệ

- Ngày 04/10/2001: Đổi tên thành Phòng Quản lý CGCN và Kinh tế theo quyết định số 774/QĐ-NĐ của Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

- Ngày 01/6/2015 – nay : Đổi tên thành Phòng Quản lý Chuyển giao công nghệ theo Quyết định số 966/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng về tổ chức lại Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu, quản lý các hoạt động sản xuất ứng dụng, chuyển giao công nghệ và các hoạt động có thu của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga; Tham mưu về các hoạt động và hướng phát triển trong lĩnh vực ứng dụng –  chuyển giao công nghệ  của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

- Thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng – chuyển giao công nghệ  từ LB Nga vào Việt Nam và dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ quốc phòng và kinh tế.

- Thực hiện và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại về quảng bá các hình ảnh, năng lực và các sản phẩm KH&CN của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG

Một số kết quả đạt được

- Trong lĩnh vực kỹ thuật không quân: Phòng QLCGCN đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo theo mẫu một số chấn tử anten ra đa có nâng cao độ bền nhiệt đới (chấn tử anten P18, chấn tử anten 55J6, 1L13-3); tham gia phối hợp với phía Nga và Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, chế tạo phát triển, áp dụng thành công thiết bị kiểm tra trạng thái kỹ thuật động cơ và sự tác động của khí hậu nhiệt đới tới các loại máy bay họ SU; tư vấn khảo sát thiết kế phần kỹ thuật – công nghệ cải tạo nâng cấp giàn thử động cơ R25-300 để thử nghiệm động cơ AL-31F; dây chuyền sửa chữa lớn các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống thủy lực điều khiển máy bay su 27/30”, cung cấp trang thiết bị, chuyển giao công nghệ sửa chữa lớn các bộ trợ lực cau, ra lắp trên các loại trực thăng họ Mi ... góp phần hiện đại hóa TBKT không quân, đảm bảo an toàn bay.

- Trong lĩnh vực kỹ thuật hải quân: Cung cấp thiết bị làm sạch hà dưới nước và vật tư dự phòng cho tàu; sửa chữa và cải tiến máy ngắm K-221A của pháo AK- 176M trên các tàu chiến của Hải quân...

- Các lĩnh vực kỹ thuật quân sự khác cũng được Phòng Quản lý chuyển giao công nghệ khai thác, tìm hiểu nhu cầu của đơn vị và tư vấn, chuyển giao nhiều thiết bị có ý nghĩa thiết thực như: Súng bắn dây sử dụng khí nén dùng trên các tàu vận tải cho Tổng Cục Hậu cần; Diesel hóa xe ô tô quân sự Zil-131cho Cục Xe Máy/TCKT. 

- Bên cạnh đó, nhiều thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác ứng dụng, phát triển nghiên cứu tại Trung tâm cũng được Phòng chuyển giao thành công góp phần  không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN của Trung tâm.

- Tổ chức và tham gia thành công nhiều triển lãm, hội chợ lớn trong và ngoài quân đội, trong nước và khu vực nhằm quảng bá, giới thiệu các thành tựu KH&CN, các dịch vụ KHKT và khả năng hợp tác trong lĩnh vực KH&CN của Trung tâm.

Khen thưởng tiêu biểu

- Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2016;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015- 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc;

- Bằng khen của Tổng Giám đốc Trung tâm vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển TTNĐ Việt – Nga gia đoạn (1988 – 2018);

- Bằng khen của Bộ trưởng BQP cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham mưu, chỉ đạo, triển khai và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).      

Các đơn vị