<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phòng Sinh thái cạn

Trưởng phòng: Thượng tá, TS. Lê Xuân Đắc


Phòng Sinh thái cạn là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Sinh thái nhiệt đới và được thành lập sớm nhất trong các đơn vị trực thuộc Viện. Phòng đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát các hệ sinh thái rừng tại hàng chục khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia của Việt Nam và có những đóng góp có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn, phục hồi và sử dụng các loài động vật, thực vật.   

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Nghiên cứu đa dạng sinh học, tổ chức cấu trúc - chức năng của các hệ sinh thái cạn và các hệ sinh thái nước.
- Đề xuất các giải pháp và công nghệ kiểm soát phục hồi môi trường bị ô nhiễm và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên.
- Điều tra, đánh giá và kiểm kê đa dạng sinh học cho các vườn quốc gia, các khu bảo tồn và các khu vực điển hình quan trọng.
- Nghiên cứu sử dụng động vật, thực vật và chế phẩm của chúng phục vụ quốc phòng và kinh tế.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

Phòng thí nghiệm thuộc Phòng Sinh thái cạn được trang bị nhiều trang bị hiện đại bao gồm: Hệ thống thiết bị sinh học phân tử (máy PCR, máy ly tâm, máy điện di đứng và ngang, máy soi và chụp ảnh gel điện di…); hệ thống trại nuôi giữ, thuần hóa, nhân giống, huấn luyện chó bản địa phục vụ quốc phòng và dân sinh; các trang thiết bị khảo sát thực địa như đo chiều cao cây, bẫy ảnh, máy định và nhiều thiết bị khác.

KẾT QUẢ CHÍNH

- Nghiên cứu xây dựng được quy trình lựa chọn, nhân giống chó bản địa H’mông cộc đuôi ứng dụng công nghệ gen; xây dựng quy trình huấn luyện chó bản địa H’mông cộc đuôi lùng sục phát hiện các chất ma túy; áp dụng huấn luyện 12 cá thể chó bản địa H’mông cộc đuôi đạt tiêu chuẩn đánh giá của Trung tâm Quản lý, Huấn luyện và sử dụng động vật/Bộ Công an.
- Nghiên cứu xây dựng được quy trình lựa chọn, huấn luyện 10 cá thể chó bản địa dạng sói tìm kiếm, phát hiện bom mìn còn lại sau chiến tranh tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24/Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
- Trong lĩnh vực nghiên cứu khu hệ động vật và thực vật đã cung cấp nhiều dữ liệu về đa dạng sinh học, đặc điểm sinh thái cho quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái rừng tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cùng nhiều khu vực sinh quyển đặc trưng cả đất liền và biển đảo của Việt Nam.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tái tạo, phục hồi thảm thực vật dưới tác động nhân sinh.

Huấn luyện chó bản địa dạng sói kỷ luật và phát hiện nguồn hơi vật liệu nổ

HÌNH THỨC HỢP TÁC

Hợp tác với tác tổ chức khoa học của LB Nga và các tổ chức khoa học khác trong và ngoài nước nghiên cứu trong lĩnh vực đa dạng sinh học và sinh thái rừng nhiệt đới nhằm công bố kết quả trên các tạp chí quốc tế uy tín. Hợp tác với các vườn quốc gia và các khu bảo tồn điều tra, đánh giá và kiểm kê đa dạng sinh học, tư vấn các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật, các giải pháp và công nghệ kiểm soát phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và môi trường bị ô nhiễm.

Các đơn vị