<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phòng Sinh thái cạn

Trưởng phòng: Đại tá, TS.Vũ Mạnh


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Sinh thái cạn là đơn vị trực thuộc Chi nhánh Phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, được thành lập năm 1992 có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh thái cạn.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
- Nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật các hệ sinh thái cạn; đề xuất các giải pháp bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững các hệ sinh thái rừng.
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến tranh hóa học đến môi trường sinh thái.
- Nghiên cứu sinh thái ứng dụng và các vấn đề an ninh sinh thái.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ
Phòng Sinh thái cạn được trang bị Hệ thống phòng thí nghiệm với đầy đủ các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu sinh thái cạn như: Hệ thống 02 trạm quan trắc khí hậu tại VQG Cát Tiên và Cần Giờ; Buồng khảo sát phát thải khí từ đất di động; Huỳnh quang kế đa pha; Máy phân tích khí thải và khí cháy E-Instrument E4500-S; Máy định vị GPS Oregon 550; Máy Đo khoảng cách Leica Disto Dx; Máy quay đêm sony AXP35 Handycam…
KẾT QUẢ CHÍNH
Phòng Sinh thái cạn đã chủ trì trên 40 đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp với một số nội dung và kết quả chính:
- Các bộ dữ liệu về đa dạng sinh học và hiện trạng các hệ sinh thái nhiệt đới tiêu biểu tại nhiều vườn quốc gia và khu bảo tồn trên địa bàn các tỉnh phía Nam (như các VQG YokĐôn, Cát Tiên, Biđoup - Núi Bà, Lò Gò - Sa Mát, Côn Đảo, Phú Quốc, Bù Gia Mập; các KBT Vĩnh Cửu, Bình Châu - Phước Bửu, Cần Giờ…). Đề xuất các giải pháp phục hồi, bảo vệ và khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; Phát hiện nhiều loài động, thực vật và vi sinh vật mới rất có ý nghĩa cho khoa học và thực tiễn.
- Bộ dữ liệu về sự biến động của các dòng nhiệt, ẩm và khí CO2 trong các hệ sinh thái rừng nhiệt đới phục vụ đánh giá vai trò của các hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu miền Nam Việt Nam. 
- Đánh giá sự biến động của các dòng nhiệt, ẩm và khí CO2 trong các hệ sinh thái rừng nhiệt đới miền Nam Việt Nam.
- Nghiên cứu sinh thái ứng dụng đã đưa ra các giải pháp sinh học để cải tạo môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí và đất; nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng tránh tai nạn do chim gây ra ở các sân bay quân sự; xác định một số nguồn gen động, thực vật quí có ý nghĩa trong y sinh học.
- Đào tạo: Tham gia tổ chức các khóa thực tập cho sinh viên Trường ĐHTN Matxcova (Liên bang Nga) tại một số Vườn quốc gia khu vực phía Nam; tham gia hướng dẫn sinh viên ngành sinh học thuộc một số cơ sở đào tạo đại học của TP. Hồ Chí Minh.
HÌNH THỨC HỢP TÁC
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trung tâm để thực hiện các nội dung nghiên cứu về đa dạng sinh học và sinh thái rừng nhiệt đới, biến đổi khí hậu nhằm công bố kết quả trên các tạp chí quốc tế uy tín. 
- Thực hiện các hoạt động tư vấn về các lĩnh vực: giải pháp phủ xanh doanh trại bộ đội vùng hải đảo; thực phẩm cho bộ đội đóng quân ở những vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Các đơn vị