Phòng thí nghiệm Phân viện Hóa-Môi trường đạt kết quả cao trong chương trình liên kết chuẩn quốc tế năm 2022 về phân tích dioxin/furan và các chất “tương tự” dioxin do LabService Analytica SRL của Italy tổ chức

16/11/2022

Tháng 8/2022 vừa qua, Phân viện Hóa-Môi trường đã tham gia chương trình liên kết chuẩn quốc tế InterCinDIC2022SE năm 2022 do Phòng thí nghiệm LabService Analytica SRL của Italy tổ chức.

LabService Analytica SRL là phòng thí nghiệm có uy tín hàng đầu thế giới chuyên thực hiện các chương trình liên phòng quốc tế trong lĩnh vực phân tích các độc chất như dioxin/furan, dl-PCB, PBDE, PAH, thuốc bảo vệ thực vật chứa clo, các kim loại nặng,… trong các nền mẫu khác nhau. Hằng năm, chương trình liên phòng quốc tế InterCinD thường được tổ chức 2 đợt vào tháng 3 và tháng 10. Tuy nhiên năm 2022, do dịch COVID-19 diễn ra vẫn còn phức tạp nên chương trình InterCinD mặc dù tổ chức từ tháng 3, nhưng đến tháng 10 mới có kết quả đánh giá cuối cùng.

Phòng thí nghiệm LabService Analytica SRL báo cáo kết quả dựa trên kết quả trung bình được tổng hợp từ tất cả các phòng thí nghiệm tham gia. Với những phòng thí nghiệm có kết quả sai lệch nhiều so với kết quả trung bình thì kết quả đó sẽ bị loại bỏ khi tính toán lại. Sau khi tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của từng chỉ tiêu phân tích, Phòng thí nghiệm LabService Analytica SRL sẽ tính chỉ số z-core của từng chỉ tiêu cho từng phòng thí nghiệm tham gia với công thức như sau:

Kết quả đánh giá năng lực phân tích từng loại chỉ tiêu của các phòng thí nghiệm sẽ được xác định dựa trên giá trị z-core như sau:

Giá trị z-core

Xếp loại

z<1

Xuất sắc

1≤z<2

Đạt yêu cầu

2≤z<3

Cần xem xét lại

3≤z

Không đạt yêu cầu

Năm nay, tham dự chương trình liên phòng quốc tế InterCinDIC2022SE có 45 phòng thí nghiệm đến từ 13 quốc qia và vùng lãnh thổ tham gia như Vương quốc Anh, Pháp, Italy, Canada, Thụy Sỹ, Trung Quốc,…. Đây đều là những phòng thí nghiệm hàng đầu trên thế giới có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích các độc chất trong nền mẫu môi trường và sinh phẩm. Phân viện Hóa-Môi trường là phòng thí nghiệm duy nhất trong khu vực Đông Nam Á tham gia chương trình này từ năm 2014 đến nay. Theo Chương trình InterCinDIC2022SE năm nay, các phòng thí nghiệm sẽ phân tích các chỉ tiêu PCDD/PCDF, PCB “tương tự” dioxin (dl-PCB) và PCB-ICES trong 3 nền mẫu là trầm tích, tro bay và trứng. Sau khi nhận kết quả phân tích từ tất cả các phòng thí nghiệm, LabService Analytica SRL sẽ tổng hợp kết quả và thực hiện các phương pháp thống kê để tính chỉ số z-core. Đầu tháng 10 vừa qua, LabService Analytica SRL đã công bố kết quả chương trình liên kết chuẩn năm nay. Kết quả tham dự chương trình InterCinDIC2022SE của Phân viện Hóa-Môi trường được trình bày trong bảng sau:

Mẫu

Chất phân tích

Trầm tích

Tro bay

Trứng

A

B

C

A

B

C

A

B

C

 

Dioxin/Furan

TEQ (PCDD/F)

-0,90

-0,77

-0,99

-0,53

-0,31

-0,48

-0,67

-0,59

-0,73

TEQ (PCDD/F)UB

-1,25

-1,13

-1,33

-0,54

-0,32

-0,48

-0,98

-0,90

-1,03

 

dl-PCB

TEQ (PCB)

0,87

0,91

-0,44

-1,25

-1,04

0,64

0,46

0,10

-0,01

TEQ (PCBUB)

0,82

0,87

-0,83

-1,14

-0,94

0,68

0,43

0,07

-0,04

TEQ (PCDD/F+PCB)

-0,64

-0,55

-0,80

-0,68

-0,45

-0,60

0,02

-0,11

-0,28

TEQ (PCDD/F+PCBUB)

-1,09

-0,99

-1,28

-0,69

-0,46

-0,62

-0,56

-0,67

-0,83

Có thể thấy rằng, năm 2022, 100% kết quả của Phân viện Hóa-Môi trường đạt yêu cầu, trong đó, 83% (45/54) đạt xuất sắc.

Đối với mẫu trầm tích, kết quả báo cáo cho thấy tổng TEQPCDD/PCDF của 3 mẫu lặp đều có giá trị z-core nhỏ hơn 1, tất cả 17 đồng loại độc của dioxin/furan có |z| nhỏ hơn 1. Kết quả phân tích các dl-PCB trong tất cả các mẫu đạt loại xuất sắc với tổng TEQ của các dl-PCB có chỉ số |z| nhỏ hơn 1. Tổng TEQ (PCDD/F+PCB) trong nền mẫu này cũng có |z| nhỏ hơn 1. Riêng TEQ (PCDD/F+PCBUB) trong mẫu trầm tích C có giá trị |z| lớn nhất là 1,28.

Đối với mẫu tro bay, kết quả phân tích tổng TEQ của dioxin/furan có chỉ số |z| đều nhỏ hơn 1, các đồng loại độc của dioxin/furan cũng có |z| nhỏ hơn 1,1. Tương tự, TEQ của 12 đồng loại độc của dl-PCB đều có chỉ số |z| nhỏ hơn 1,2 và chỉ số z-core của tổng TEQ của dl-PCB là 0,64 đến 1,25. Kết quả phân tích cho thấy tổng TEQ của dioxin/furan và dl-PCB đạt loại xuất sắc với giá trị z-core nằm trong khoảng từ 0,45 đến 0,70.

Trong 3 nền mẫu của chương trình liên kết chuẩn năm nay, mẫu trứng là mẫu khó phân tích nhất. Chính vì vậy chỉ có 16 phòng thí nghiệm gửi kết quả phân tích về cho ban tổ chức. Tương tự mẫu trầm tích và mẫu tro, báo cáo cho thấy kết quả phân tích dioxin/furan và dl-PCB của Phân viện đạt kết quả xuất sắc. Tổng TEQ của dioxin/furan và/hoặc dl-PCB đều nhỏ hơn 1. Các chỉ số |z| của tất cả đồng loại độc của dioxin/furan đều nhỏ hơn 2.

Để có được kết quả xuất sắc trong các chương trình InterCinD, tập thể cán bộ nhân viên phòng thí nghiệm Phân viện Hóa-Môi trường đã phấn đấu, nỗ lực hết mình. Kết quả đã phản ánh đúng năng lực hiện nay của Phân viện, khi hằng năm đều tham gia chương trình liên phòng quốc tế và đạt kết quả cao (100% kết quả đạt yêu cầu, trên 60% đạt xuất sắc)./.

Tin bài: Trần Đình Phiên (Phân viện Hoá - Môi trường)