<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phòng Thích nghi và Y học quân sự

Trưởng phòng: Thiếu tá, TS. Nguyễn Hồng Quang


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Thích nghi và Y học quân sự (TN&YHQS) là đơn vị trực thuộc Viện Y sinh nhiệt đới, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về y học quân binh chủng; ứng dụng và chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật hiện đại để nâng cao sức khỏe nghề nghiệp và khả năng thích nghi của bộ đội trong điều kiện nhiệt đới. Phòng TN&YHQS Thường xuyên phối hợp với cán bộ quân y tại các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Nghiên cứu tâm sinh lý, sức khỏe nghề nghiệp và khả năng thích nghi của bộ đội trong điều kiện nhiệt đới.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường hoạt động quân sự đặc thù đến sức khỏe bộ đội và các biện pháp bảo vệ, nâng cao sức khỏe nghề nghiệp.

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo sức khỏe, nâng cao hiệu quả huấn luyện chiến đấu cho bộ đội làm việc trong môi trường đặc thù.

Đào tạo sử dụng thiết bị nghiên cứu tâm sinh lý

CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ

Phòng thí nghiệm thuộc Phòng Thích nghi và Y học quân sự có các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu và đồng bộ theo từng hướng:

- Nghiên cứu đặc điểm thích nghi và tâm sinh lý của bộ đội làm việc trong lĩnh vực đặc thù: Thiết bị đánh giá trạng thái chức năng cơ thể Ritm-Met; Thiết bị nghiên cứu và đánh giá tâm sinh lý Egoscop; Thiết bị nghiên cứu tâm sinh lý cầm tay UPFT-1/30; Hệ thống kiểm tra và nghiên cứu tâm sinh lý NS- Pshychostest; Hệ thống luyện tập StatoErgometr-EU dành cho phi công quân sự và thủy thủ tàu ngầm; Hệ thống luyện tập phục hồi trạng thái chức năng cơ thể theo nguyên lý phản hồi sinh học Reacor... 

- Nghiên cứu môi trường hoạt động quân sự đặc thù: Máy đo bức xạ nhiệt và vi khí hậu; Máy đo điện từ trường; Máy đo nồng độ khí đa chỉ tiêu; Máy đo độ ồn; Máy đo cường độ ánh sáng; Máy đo nồng độ bụi hô hấp; Máy đo cường độ phóng xạ; Máy đo độ rung; Máy lấy mẫu khí...

KẾT QUẢ CHÍNH

Kết quả đã đạt được giai đoạn 2016 - 2021: Chủ trì và tham gia thực hiện 16 nhiệm vụ, đề tài các cấp (01 đề tài cấp Bộ, 5 nhiệm vụ cấp Trung tâm, 7 đề tài cấp UBPH, 2 nhiệm vụ cấp Viện). Tác giả chính và đồng tác giả của 18 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

- Hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước chuyển giao công nghệ, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật tiên tiến hỗ trợ tăng cường sức khỏe và khả năng thích nghi của bộ đội với vũ khí hiện đại trong điều kiện nhiệt đới.

- Hợp tác với các đơn vị trong quân đội nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của môi trường hoạt động quân sự đến sức khỏe bộ đội tại các địa bàn đặc thù như: vùng sông nước, hải đảo, hầm ngầm, vùng núi hiểm trở.

Một số hình ảnh hoạt động

Kiểm tra tâm sinh lý thủy thủ tàu ngầmbằng thiết bị Egoscop-1

Nghiên cứu tâm, sinh lý phi công quân sự bằng thiết bị Egoscop-1

Các đơn vị