<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Phòng Thử nghiệm tổng hợp

Trưởng phòng: Thượng tá, TS. Đặng Minh Thủy


Phòng Thử nghiệm tổng hợp là đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Viện Độ bền nhiệt đới, được thành lập năm 2000, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật, là đơn vị thực hiện chính hoạt động thử nghiệm vật liệu của Viện Độ bền nhiệt đới.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Nghiên cứu thử nghiệm gia tốc nhằm đánh giá độ bền và dự báo tuổi thọ của vật liệu, trang thiết bị kỹ thuật làm việc trong môi trường khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.
- Nghiên cứu, xây dựng đưa ra những khuyến cáo nhằm bảo vệ vật liệu, vũ khí trang thiết bị kỹ thuật (VKTTBKT) chống ăn mòn, lão hóa, phá hủy sinh học trong khai thác sử dụng và bảo quản.
- Cung cấp dịch vụ thử nghiệm, chuyển giao công nghệ: thử nghiệm gia tốc, thử nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của vật liệu, trang bị kỹ thuật cho các khách hàng trong và ngoài quân đội, trong nước và quốc tế theo các tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc quốc tế.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

Phòng Thử nghiệm tổng hợp có hệ thống phòng thí nghiệm tại Cơ sở chính và các phòng thí nghiệm tại cơ sở Thượng Cát, Bắc Từ liêm, Hà Nội đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với nhiều thiết bị thử nghiệm hiện đại của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Atlats, Weiss-technic... bao gồm: Các thiết bị phục vụ nghiên cứu, các thiết bị thử nghiệm gia tốc, thiết bị đánh giá vật liệu sơn phủ, đánh giá vật liệu nhựa, cao su, polymer.

Thiết bị thử nghiệm rung sóc và thử nghiệm gia tốc nhiệt ẩm

Tủ khí hậu Clime-Event và Tủ bức xạ mặt trời Ci4000

KẾT QUẢ CHÍNH

- Hằng năm thực hiện hơn 50 chương trình thử nghiệm tự nhiên với hàng nghìn mẫu vật liệu, chi tiết, cụm chi tiết khác nhau bao gồm: kim loại, hợp kim, các màng sơn phủ, cao su, polyme, chất ức chế ăn mòn, dầu mỡ bảo quản, vải, thủy tinh, composite, nhựa, linh kiện điện tử...
- Đã xây dựng được các phương pháp dự báo tuổi thọ của các lớp sơn phủ và dầu mỡ bảo quản.
- Đã xây dựng và ban hành nhiều tiêu chuẩn TCVN/QS về thử nghiệm tự nhiên và thử nghiệm gia tốc cho các nhóm đối tượng vật liệu khác nhau.
- Cung cấp dịch vụ thử nghiệm tự nhiên, thử nghiệm gia tốc, thử nghiệm biển và thử nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý hóa của vật liệu cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế, trong và ngoài quân đội, các công ty, tập đoàn lớn...
- Nghiên cứu phát triển công nghệ bảo quản kho vật tư, trang bị bằng công nghệ khí khô.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện Độ bền nhiệt đới thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thử nghiệm tự nhiên;
- Thực hiện các dịch vụ thử nghiệm với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, trong nước và quốc tế.

Các đơn vị