<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Que thử nhanh phát hiện IgM/IgG

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Que thử nhanh phát hiện đồng thời kháng thể IgM/IgG kháng O. tsutsugamushi có độ nhạy là 93,0% và độ đặc hiệu là 95,2% nhằm hỗ trợ chẩn đoán xác định bệnh sốt mò với thời gian chẩn đoán 15 phút. Que thử nhanh áp dụng đối với bệnh nhân sốt không rõ nguyên nhân giúp công tác chẩn đoán cho bệnh nhân nghi nhiễm sốt mò của các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội.