<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Sáp phức hợp SVN-01

GIỚI THIỆU

Sáp phức hợp SVN-01 được dùng làm chất nhũ hóa nhằm thay thế hoàn toàn các loại phụ gia đơn lẻ trong quá trình sản xuất thuốc nổ nhũ tương. Thuốc nổ nhũ tương sử dụng Sáp phức hợp SVN-01 cho chất lượng cao, ổn định.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT           TCQS 18:2016/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

Phương pháp thử

  1.  

Dạng ngoài

Dạng sáp rắn, có màu từ vàng đến nâu sẫm

Quan sát bằng mắt

  1.  

Nhiệt độ nhỏ giọt (hoặc nhiệt độ nóng chảy), °C

52 - 63 (47 - 58)

TCVN 2697:1978

  1.  

Hàm lượng nước, % khối lượng, không lớn hơn

0,5

TCVN 2692:2007

  1.  

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, không nhỏ hơn

170

TCVN 2699:1995

  1.  

Trị số axit, mgKOH/g, không lớn hơn

3

TCVN 2695:2008

  1.  

Khối lượng riêng ở 100°C, g/cm3

0,8 - 0,9

TCVN 6594:2007

Sản phẩm - Dịch vụ