<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Sinh thái và Môi trường nhiệt đới

Nghiệm thu đề tài về tạo lập vườn san hô nhân tạo tại khu vực Đầm Báy, Nha Trang

Nghiệm thu đề tài về tạo lập vườn san hô nhân tạo tại khu vực Đầm Báy, Nha Trang

23/02/2024

Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trung tâm: “Tạo lập vườn san hô nhân tạo tại khu vực Đầm Báy, Nha Trang, sử dụng các giá thể dạng vòm Reefball” do Chi nhánh Ven biển là đơn vị chủ trì, đồng chí Trung tá, TS. Vũ Việt Dũng làm chủ nhiệm.

Thêm một loài Thằn lằn mù mới thuộc họ Dibamidae được mô tả tại Việt Nam

Thêm một loài Thằn lằn mù mới thuộc họ Dibamidae được mô tả tại Việt Nam

05/02/2024

Tiếp tục nghiên cứu các mẫu vật được thu thập từ đợt khảo sát thực địa vào tháng 3 năm 2023 của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại Vườn quốc gia Núi Chúa, nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia của Việt Nam và Liên bang Nga đã mô tả thêm một loài Thằn lằn mù mới cho khoa học thuộc giống Dibamus, đây là loài thứ 8 của giống Dibamus được ghi nhận ở Việt Nam.

Sự khác biệt về kiểu hình trong tăng trưởng và sinh sản làm cơ sở cho sự xâm lấn thành công của cá lau kính Pterygoplichthys disjunctivus (Loricariidae) vào các thủy vực nước chảy và nước tĩnh ở Việt Nam

Sự khác biệt về kiểu hình trong tăng trưởng và sinh sản làm cơ sở cho sự xâm lấn thành công của cá lau kính Pterygoplichthys disjunctivus (Loricariidae) vào các thủy vực nước chảy và nước tĩnh ở Việt Nam

20/12/2023

Cá lau kính (Pterygoplichthys disjunctivus) là một trong những loài ngoại lai phổ biến nhất ở Việt Nam. Theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định đây là loài ngoại lai xâm hại (Hình 1). Trong nghiên cứu này, cơ chế thích nghi của loài cá này đã được làm rõ về kiểu hình và sinh sản ở các thủy vực.

Bệnh viêm biểu mô Epitheliocystis trên cá lau kính (Pterygoplichthys spp.), cá rô đồng (Anabas testudineus) và cá rô phi (Oreochromis niloticus) ở Việt Nam

Bệnh viêm biểu mô Epitheliocystis trên cá lau kính (Pterygoplichthys spp.), cá rô đồng (Anabas testudineus) và cá rô phi (Oreochromis niloticus) ở Việt Nam

20/12/2023

Kết quả nghiên cứu này là báo cáo đầu tiên trên thế giới về bệnh viêm biểu mô Epitheliocystic trên cá lau kính và cá rô đồng, là báo cáo đầu tiên về bệnh viêm biểu mô trên cá ở Việt Nam; bổ sung thêm hai ký chủ mới (cá lau kính, cá rô đồng) và một địa điểm mới (Việt Nam) vào phân bố toàn cầu của bệnh này.

Thằn lằn giun Núi Chúa (Dibamus tropcentr) một loài mới từ vùng nóng và khô hạn nhất Việt Nam

Thằn lằn giun Núi Chúa (Dibamus tropcentr) một loài mới từ vùng nóng và khô hạn nhất Việt Nam

06/12/2023

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài thuộc Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ do Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phê duyệt với mã số E-1.2, nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia của Việt Nam và Nga đã phát hiện và mô tả một loài mới thuộc giống Dibamus của họ Thằn lằn giun Dibamidae dựa trên các mẫu vật thu thập được từ Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, nơi nóng và khô hạn nhất cả nước

Triển khai mô hình thử nghiệm trồng bổ sung phục hồi rừng tự nhiên bằng các loài cây lâm nghiệp bản địa tại Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai

Triển khai mô hình thử nghiệm trồng bổ sung phục hồi rừng tự nhiên bằng các loài cây lâm nghiệp bản địa tại Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai

05/12/2023

Tháng 9-10 vừa qua, nhóm nghiên cứu Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã triển khai mô hình thử nghiệm trồng bổ sung phục hồi rừng tự nhiên tại các tiểu khu 44 khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và tiểu khu 46 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập - Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng.

Cò thìa: loài chim di cư quý hiếm tại Việt Nam

Cò thìa: loài chim di cư quý hiếm tại Việt Nam

28/11/2023

Giống Cò thìa - Platalea là một giống trong các loài chim thuộc họ Cò quăm - Threskiornithidae.

Clathrus ruber - loài nấm có hình thái đặc biệt được ghi nhận tại Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông

Clathrus ruber - loài nấm có hình thái đặc biệt được ghi nhận tại Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông

24/11/2023

Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ghi nhận loài Clathrus ruber lần đầu tiên tại Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông trong chuyến khảo sát thực địa tháng 5 năm 2023.

Phát hiện một chi thực vật mới đặc hữu ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Phát hiện một chi thực vật mới đặc hữu ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

22/11/2023

Mới gần đây, vào tháng 9 năm 2023, nhóm các nhà khoa học từ Vườn Thực vật nhiệt đới Xishuangbanna và Viện Thực vật Côn Minh (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc), Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam), Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Khoa Sinh học (Đại học Quốc gia Mátxcơva), Viện Địa lý (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã công bố về việc phát hiện một chi thực vật mới cho khoa học. 

Phát hiện mới về phân bố của loài chuột đá Bắc Bộ - một loài chuột ít được nghiên cứu

Phát hiện mới về phân bố của loài chuột đá Bắc Bộ - một loài chuột ít được nghiên cứu

17/11/2023

Loài chuột đá Bắc Bộ còn được gọi là chuột đá Đông Bắc (tên khoa học Tonkinomys daovantieni) là một loài chuột thuộc họ Muridae đã được Musser và cộng sự mô tả lần đầu tiên cách đây khoảng 17 năm từ Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn vào năm 2006.