<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Sổ tay phòng chống ốc độc

19/10/2022

Sổ tay nhận biết các loài ốc biển độc” là sản phẩm của đề tài “Xác định thành phần các loài ốc độc tại một số khu vực biển đảo Việt Nam” do Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thực hiện trong thời gian từ năm 2019 - 2021.

Cuốn sách gồm 03 phần:

Phần I: Cung cấp một số khái niệm cơ bản về chất độc, ngộ độc, một số loại chất độc trên ốc biển, độc tố TTX và nọc độc ốc cối.

Phần II: Miêu tả các loài ốc biển độc Việt Nam theo các nội dung: Thành phần, phân bố của loài ốc biển độc tại Việt Nam và đặc điểm chi tiết loài.

Phần III: Cung cấp cho bạn đọc các biện pháp phòng chống, điều trị độc tố TTX và nọc độc ốc cối.

Cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc Bảng tra cứu các loài ốc biển độc theo tiên Việt Nam và theo tên khoa học./.

Nội dung cuốn sách đọc tại đây.