<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Sơn bảo quản săm lốp cao su AO-1

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Sơn bảo quản săm lốp cao su AO-1 là sơn gốc cao su giúp bảo vệ, chống lão hóa săm lốp ôtô trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Ngoài ra, sơn AO-1 còn được dùng để bảo vệ các chi tiết làm bằng cao su của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Sơn AO-1 có khả năng bám dính cao trên bề mặt cao su, bảo vệ vật liệu khỏi các tác nhân gây lão hóa cao su như hơi ẩm, ánh sáng…Thời gian duy trì hiệu quả bảo vệ bề mặt cao su của sơn AO-1 là trên 3 năm.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT     TCQS 11:2016/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

  1.  

Màu

Đồng nhất, mầu đen

Mắt thường

  1.  

Thời gian chảy đo bằng phễu FC-4 ở 20°C, giây

20 - 30

TCVN 2092:2008

  1.  

Hàm lượng chất không bay hơi, % khối lượng, không nhỏ hơn

8,0

TCVN 2093:1993

  1.  

Thời gian khô bề mặt
- Lớp thứ nhất, phút, không lớn hơn

- Lớp thứ hai, giờ, không lớn hơn

30
7

TCVN 2096:1993

  1.  

Độ bền uốn của màng trên lá kim loại, mm

1 - 2

TCVN 2099:2013

  1.  

Độ bền va đập, kg.cm, không nhỏ hơn

3,5

TCVN 2100-2:2007