<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Sơn Bitum BT-97

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Sơn BT-97 là loại sơn sử dụng bitum mác cao để chế tạo nên có khả năng bảo vệ rất tốt bề mặt vật liệu khỏi ăn mòn lão hóa trong điều kiện khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt. Sơn BT-97 thường được sử dụng để bảo quản các loại xích xe tăng, xe thiết giáp, đường ống dẫn xăng dầu và các loại dụng cụ công binh… Màng bảo vệ của sơn bitum BT-97 có độ bền cao đối với nước, axit, kiềm và một số hóa chất.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT     TCQS 16:2016/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

  1.  

Màu

Đồng nhất, mầu nâu đen

TCVN 2102:2008

  1.  

Thời gian chảy đo bằng phễu FC-4 ở 25°C, giây

16 - 35

TCVN 2092:2008

  1.  

Hàm lượng chất không bay hơi, % khối lượng

35 - 39

TCVN 2093:1993

  1.  

Thời gian khô bể mặt, ở 25°C, giờ, không lớn hơn

24

TCVN 2096:1993

  1.  

Độ bền uốn của màng, mm, không lớn hơn

2,2

TCVN 2099:2013

  1.  

Độ cứng của màng, không nhỏ hơn

0,2

TCVN 2098:2007

  1.  

Độ bền màng khi ngâm trong
nước ở (20±2)°C, giờ, không nhỏ hơn

48

TCQS 16:2016/NĐVN

  1.  

Độ bền của màng khi ngâm trong dung dịch NaCl 3%, ở (20±2)°C, h, không nhỏ hơn

3

TCQS 16:2016/NĐVN