<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Sơn EP-567.VN

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Sơn EP-567.VN màu xanh quân sự được dùng trong ngành hàng không, tên lửa; bảo vệ bề mặt nhôm và các hợp kim nhôm, thép cacbon, thép hợp kim, hợp kim của titan, đồng thau và nhựa AG-4 khi khai thác trong điều kiện khí hậu có độ ẩm cao.

THÀNH PHẦN CƠ BẢN

Sơn EP-567.VN màu xanh quân sự là sơn hai thành phần: sơn bán thành phẩm EP-567.VN và chất đóng rắn số 1.VN Sơn bán thành phẩm EP-567.VN có thành phần là các pigment, bột độn và nhựa E-41.VN trong hỗn hợp các dung môi hữu cơ.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT     TCQS 30:2019/NĐVN (tương đương tiêu chuẩn ГОСТ 22369-77)

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

 1.  

Màu của màng sơn sau khi khô, so với so màu chuẩn “Картотеки” hoặc so với mẫu chuẩn

715;744

 1.  

Dạng ngoài lớp sơn

Mờ, đồng nhất, không có khuyết tật

 1.  

Độ nhớt của sơn bán thành phẩm theo BZ-246 đường kính 4 mm ở (20 ± 0,5) oC, giây

45÷70

 1.  

Hàm lượng các hợp chất không bay hơi của sơn bán thành phẩm, %, trong khoảng

67÷73

 1.  

Độ mịn của sơn bán thành phẩm, µm, không lớn hơn

40

 1.  

Thời gian khô đạt cấp 5, giờ, không lớn hơn

- ở nhiệt độ (50 ± 3) oC

- ở nhiệt độ (75 ± 5) oC

- ở nhiệt độ (140 ± 5) oC

5

3

1

 1.  

Độ bám dính của màng, điểm, không lớn hơn

1

 1.  

Độ bền uốn của màng, mm, không lớn hơn

3

 1.  

Độ bền của màng ở (20 ± 2) oC, giờ, không nhỏ hơn, dưới tác động

tĩnh của môi trường:

- nước

- dung dịch muối 3%

 

 

 

24
24

 1.  

Thời gian sống của sơn ở (20 ± 2) oC, giờ, không nhỏ hơn

8

 1.  

Độ phủ của sơn, g/m², không lớn hơn

80