<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tấm cao su chống tĩnh điện D5

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Tấm cao su chống tĩnh điện D5 là cao su chuyên dụng được thiết kế chế tạo sử dụng cho việc làm Tấm dưới của dụng cụ đong thuốc gợi nổ trên cơ sở cao su tự nhiên, carbon black, chất lưu hóa, chất xúc tiến lưu hóa, và phụ gia khác.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT      TCQS 08:2016/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

Phương pháp thử

  1.  

Ngoại quan

Bề mặt nhẵn bóng, màu đen đồng nhất

Quan sát bằng mắt

  1.  

Độ dày tấm, mm

5,0 - 5,1

Đo bằng thước kẹp

  1.  

Khối lượng riêng, g/cm3

1,4 - 1,5

TCVN 4866:2007

  1.  

Độ cứng, Shore A

90

TCVN 1595-1:2007

  1.  

Độ dãn dài khi đứt, %, min

30 - 100

TCVN 4509:2006

  1.  

Điện trở bề mặt, Ω

106 - 109

TCVN 3234:79