<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tấm cao su dẫn điện D3

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Tấm cao su dẫn điện D3 là cao su chuyên dụng được thiết kế chế tạo sử dụng cho việc làm tấm đong thuốc hỏa thuật trên cơ sở cao su tự nhiên, carbon black, graphit, chất lưu hóa, chất xúc tiến lưu hóa, và phụ gia khác.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT      TCQS 07:2016/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

Phương pháp thử

  1.  

Ngoại quan

Bề mặt nhẵn bóng, màu đen đồng nhất

Quan sát bằng mắt

  1.  

Độ dày tấm, mm

2,9 - 3,2

Đo bằng thước kẹp

  1.  

Khối lượng riêng, g/cm3

1,4 - 1,5

TCVN 4866:2007

  1.  

Độ cứng, Shore A

77 - 83

TCVN 1595-1:2007

  1.  

Độ bền kéo đứt, N/cm2 , min

500

TCVN 4509:2006

  1.  

Độ dãn dài khi đứt, %, min

60

TCVN 4509:2006

  1.  

Điện trở bề mặt, Ω, max

1000

TCVN 3234:79